Do mateřské školy vstupuje:

·   dítě zdravé, neprojevující známky onemocnění

·   doprovod dítěte, jiná osoba s ochranou úst

Doprovod dítěte, jiná osoba pobývá v mateřské škole nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme.

Kontakty na pobočku Základní umělecké školy v Golčově Jeníkově najdete zde.

 Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou pobočka Golčův Jeníkov otevírá přípravný ročník výtvarného oboru pro děti ve věku 6 let. Bližší informace najdete zde.

Zahájení výuky jednotlivých oborů a možnost domluvy rozvrhu najdete zde.

 

1.  Kontrolní depistáž

2.  Depistáž – nově zařazené děti

Depistáž proběhne 1.10.2021 dopoledne v MŠ a provedou ji odborníci z SPC Velké Meziříčí zdarma.

Kontrolní vyšetření bude provedeno u dětí, které již absolvovaly logopedickou depistáž v minulých letech a rodič již nemusí mít souhlas s vyšetřením.

Nově bude vyšetření provedeno u dítěte, které zákonný zástupce nahlásí u logopedické asistentky ve své třídě (U Motýlků – Miluše Čápová, U Berušek – Romana Maliňáková, U Kuřátek – Romana Piskačová). Rodič musí podepsat souhlas s vyšetřením.

Zařazeny na depistáž mohou být pouze děti, které nejsou vedeny u klinického logopeda.

Přihlášení na depistáž probíhá ve svých třídách u logopedických asistentek do 24.9.2021.

Informativní schůzky pro jednotlivé třídy:

třída U Berušek  6. 9. 2021 v 15.00 hod.

třída U Kuřátek  7. 9. 2021 v 15.00 hod.

třída U Motýlků  8. 9. 2021 v 15.00 hod.

třída U Žabiček  9. 9. 2021 v 15.00 hod.

Schůzky se uskuteční ve svých třídách a zveme všechny rodiče.

Schůzka ohledně předplaveckého kurzu přihlášených dětí se uskuteční 2.9.2021 od 15 hod. v mateřské škole.

Jedná se o děti ze třídy U Motýlků a dvou dětí ze třídy U Kuřátek a všichni, koho se to týká, byli telefonicky pozváni.

Všechny děti jsou přijaty na celodenní docházku. Odhlášky jsou platné nejpozději v daný den do 7.00 hod. Celodenní strava se odhlásí přes internet na stránkách školy pomocí přístupových údajů, které dítě dostane 1.9.2021 v mateřské škole. Odpolední svačiny lze odhlásit pouze osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.

Všechny třídy mají celodenní provoz.

Názvy tříd: U Berušek, U Kuřátek (loňská Sluníčka), U Motýlků, U Žabiček.

Ve středu 1.9., čtvrtek 2.9., pátek 3.9.2021 jsou všechny třídy pro děti otevřeny od 6.15 do 15.30 hod. Ráno si jděte do své třídy. Od 15.30 se děti budou postupně scházet ve třídě U Berušek, kde je provoz do 16.15 hod.

Od 6.9.2021 se ráno děti schází ve třídě U berušek a nejdéle v 7.00 hod. jdou do svých tříd. Odpoledne se děti nejdříve schází po 15 hod. a také ve třídě U Berušek.

A jak poznáte, v jaké třídě je vaše dítě, kam máte jít? Je-li logo třídy (výjimečně značka dítěte) na dveřích proti vchodovým dveřím, je Vaše dítě již ve třídě U Berušek. Pokud tam logo třídy (značka dítěte) není, je dítě ve své třídě.

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda, blíží se podzim a s ním i zahájení nového školního roku. Věříme, že bude mnohem klidnější než předchozí dva roky.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách. Provoz školy se řídí nařízeními MZD a MŠMT, kterým se žádná škola nevyhne. Manuál je zveřejněn na stránkách MŠMT. Informace o provozu školní družiny a školní jídelny budou poskytnuty 1. 9. ihned po slavnostním zahájení. Rodiče si mohou zakoupit čip do jídelny za 100,- Kč.

Žáky 1. ročníků mohou 1. 9. doprovázet rodiče, po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci i dospělí nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě fotografování si ji mohou sundat.

Průběh samotestování antigenními testy:

ve středu 1. září 2021 se budou testovat žáci 2. až 9. ročníků

ve čtvrtek 2. září 2021 se budou testovat žáci 1. ročníků

v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září proběhne další testování všech žáků (1. – 9.)

 

Pokud žák nebude v těchto dnech přítomen ve škole, provede se testování následující den.

 

Netestují se:

žáci, kteří prodělali onemocnění covid 19 a neuplynulo více jak 180 dní – předloží třídnímu učiteli potvrzení o prodělané nemoci

žáci starší 12 let, kteří mají dvě dávky očkování proti covid 19 a od poslední dávky uplynulo 14 dní – předloží třídnímu učiteli certifikát o provedeném očkování

žáci, kteří byli testování PCR testem s negativním výsledkem ne starším 7 dnů – předloží potvrzení o testu

žáci, kteří byli testování rychlým antigenním testem s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin – předloží potvrzení o testu

 

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít po celou dobu přítomnosti v budově školy nasazený respirátor (ve třídě při výuce a ve společných prostorách). Sundají ho jen v případě konzumace jídla a pití, kdy budou usazeni odděleně od ostatních. Tyto děti také nebudou moci zpívat v hodinách hudební výchovy a cvičit při tělocviku, pokud se nebude odehrávat venku. Toto opatření platí do 10. září.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2021.

Žádáme všechny rodiče, aby pravidelně navštěvovali webové stránky školy a EŽK, kde jsou průběžně zveřejňovány pokyny ke školní docházce a informace o akcích a dění ve škole.

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace hledá nového pracovníka na pozici hospodáře/ky ZŠ a MŠ.

Pro bližší informace klikněte zde.