Logopedická depistáž – 1.10.2021

1.  Kontrolní depistáž

2.  Depistáž – nově zařazené děti

Depistáž proběhne 1.10.2021 dopoledne v MŠ a provedou ji odborníci z SPC Velké Meziříčí zdarma.

Kontrolní vyšetření bude provedeno u dětí, které již absolvovaly logopedickou depistáž v minulých letech a rodič již nemusí mít souhlas s vyšetřením.

Nově bude vyšetření provedeno u dítěte, které zákonný zástupce nahlásí u logopedické asistentky ve své třídě (U Motýlků – Miluše Čápová, U Berušek – Romana Maliňáková, U Kuřátek – Romana Piskačová). Rodič musí podepsat souhlas s vyšetřením.

Zařazeny na depistáž mohou být pouze děti, které nejsou vedeny u klinického logopeda.

Přihlášení na depistáž probíhá ve svých třídách u logopedických asistentek do 24.9.2021.