Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §6, odst.5, jak vyplývá z pozdějších změn, byla stanovena ředitelkou školy výše úplaty za předškolní vzdělávání

za měsíc červenec: celodenní docházka 55,-Kč

za měsíc srpen: celodenní docházka 55,-Kč

 

Úplata za červenec a srpen 2023 se provede hotovostní platbou v kanceláři MŠ od 12.6. do 16.6.2023 a týká se pouze přihlášených dětí.

Zveme všechny maminky, babičky do mateřské školy na společnou oslavu Dne matek.

Kdy?       Ve čtvrtek 11. 5. 2023 v 16.15hod.

Kde?      Na školní zahradě, při nepříznivém počasí půjdeme slavit do tříd.

Těšíme se na společnou oslavu, na společné hraní.

V úterý 25. 4. 2023 nás navštívila patronka naší školy Jarmila Kratochvílová, jež předala ocenění žákům a žákyním, kteří se umístili „na bedně“ v Lidovém běhu pro zdraví, jenž je každoročně pořádán v rámci Běhu městem Jarmily Kratochvílové.
Umístění děvčat: 1. Elisabetha Anna Konvalinková 2. Natálie Kloučková 3. Adéla Urbanová,
Umístění chlapců: 1. Mikuláš Houdek, 2. Jan Procházka, 3. Matěj Houdek.
Gratulujeme vítězům, děkujeme naší patronce a chválíme všechny, kteří se akce zúčastnili.

Martin Zezula

   

Ve čtvrtek 20. dubna přišly za našimi osmáky pracovnice Českého červeného kříže, které dětem v několikahodinovém bloku povykládaly o první pomoci – otrava, krvácení, omrzliny, popáleniny a zranění všemožného druhu a dětem řekly, jak a co dělat v té které situaci. Děti si pak prakticky vyzkoušely stabilizovanou polohu a nepřímou masáž srdce u batolat, dopívajících a dospělých. Fotografie skutečných zranění a poslech reálných telefonátů na tísňovou linku zanechaly v dětech výraznou stopu.

M. Zezula

     

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §3, odst.1, jak vyplývá z pozdějších změn,

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV PŘERUŠEN V DOBĚ OD 17.7.2023 DO 18.8.2023.

Školní rok 2023/24 začíná 4.9.2023.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 najdete zde.

V pondělí 17. 4.  pojede třída U Motýlků, 18 dětí ze třídy U Kuřátek – učitelky se s rodiči domluví osobně a přes Twigsee.

Ve čtvrtek 20.4.2023 pojede třída U Berušek, U Žabiček a ostatní děti ze třídy U Kuřátek.

Odjezd v 8.15 od mateřské školy. Přiveďte děti do 7.45 hod. Návrat ve 12.15 hod. – Pro děti, které jdou po obědě domů, si v tento den přijďte ve 13.00 hod.  

Dejte svým dětem:

pohodlné oblečení a obutí (v případě deště holínky)

batůžky s pláštěnkou a igelitem na sednutí (podsedákem)

Jídlo a pití škola zajistí. Nahlaste ve svých třídách nevolnost dítěte v autobuse. Prosíme žádné dobroty a pití!

Děkujeme za spolupráci.

Ve školním roce 2023/24 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkově Brodě pro děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 (děti před zahájením povinné školní docházky).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 700,-Kč (včetně DPH a pojištění). Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy v Golčově Jeníkově (doplnění autobusu).

Maximální počet dětí je 12. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelnosti docházky do MŠ, k nemocnosti dítěte, k individuálním záležitostem.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM je třeba nahlásit do 21.4.2023 u zástupkyně za mateřskou školu.

Březen je nazýván MĚSÍCEM KNIHY A ČTENÁŘŮ a nám se skutečně podařilo strávit předposlední březnový den (30. 3. 2023) tak trochu literárně v krásné a nové Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě.

Tato literární exkurze byla naplánována pro žáky 9.B a 7.B. Program výletu začal nejprve návštěvou Krajské knihovny, kde měly jednotlivé třídy komentovanou hodinovou prohlídku této moderní stavby od suterénních prostor, kde se nachází sklad knih a časopisů, do přízemí, I. patra a na terasu knihovny. Děti byly prohlídkou nadšeny a měly tak možnost vidět skutečně pravou knihovnu, která nabízí nepřeberné množství služeb, knih, vzdělávacích, hudebních a literárních akcí. Zhlédly jak tu největší knihu (Atlas krajiny ČR), kterou knihovna nabízí, tak i tu nejmenší – Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých – František Ladislav Čelakovský. Tato knížka byla rozměrů cca 5 cm x 5 cm.

Poté jsme měli v plánu ještě navštívit Muzeum Karla Havlíčka Borovského, kde byla domluvena také prohlídka prostor věnovaná tomuto významnému spisovateli. Děti tak mohly vidět osobní interiér K. H. Borovského i s jeho osobními věcmi a nábytkem a součástí krátké přednášky byla také práce s pracovním listem, kde měly děti dohledávat informace spojené se samotným autorem.

Velká pochvala pro děti, byl to skutečně pohodový výlet, který se, podle odezvy dětí, moc líbil, i přes deštivé počasí. Zároveň bych chtěla ještě poděkovat mé kolegyni Jitce Horčičkové za skvělou spolupráci.

Tento stejný výlet se mnou a s kolegyní Monikou Ortovou absolvovaly třídy 6.A a 6.B dne 31. 1. 2023. Výlet se nám také vydařil a děti si odvážely velmi hezké vzpomínky.

Mgr. Hana Mazalová

      

    

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se v odpoledních hodinách ve čtvrtých třídách konalo tvoření rodičů s dětmi. Společnými silami si z drátků, korálků a filcu vyrobili jarní zápichy do květináče. Dekorace se všem podařily. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Všem zúčastněným děkujeme.

R. Trachtová a L. Horáková