ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2023

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §6, odst.5, jak vyplývá z pozdějších změn, byla stanovena ředitelkou školy výše úplaty za předškolní vzdělávání

za měsíc červenec: celodenní docházka 55,-Kč

za měsíc srpen: celodenní docházka 55,-Kč

 

Úplata za červenec a srpen 2023 se provede hotovostní platbou v kanceláři MŠ od 12.6. do 16.6.2023 a týká se pouze přihlášených dětí.