logo-skolka-na-web

Provoz MŠ o hlavních prázdninách (1. 7. – 10. 7. a 17. 8. – 31. 8. 2020) bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční ve středu 24. 6. 2020 od 15.00 hod. v mateřské škole ve třídě Sluníček.

Rozhodnutí vedení školy o úplatě za předškolní vzdělávání od 1. září 2020 najdete zde.

Rozhodnutí vedení školy o úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc červenec a srpen najdete zde.

Ve školním roce 2020/21 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkové Brodě pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 (děti před zahájením povinné školní docházky).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 600,- (včetně DPH a pojištění).

Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy v Golčově Jeníkově.

Maximální počet dětí v hodině je 15. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelnosti docházky do MŠ, k nemocnosti dítěte.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM  je třeba nahlásit do 5. 6. 2020 u zástupkyně za mateřskou školu.

Doplnění důležitých informací ke znovuotevření MŠ najdete zde.

Dodatek ke Školnímu řádu Mateřské školy najdete zde.

Dodatek k Vnitřnímu řádu Mateřské školy najdete zde.

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §3, odst.1, jak vyplývá z pozdějších změn,

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV PŘERUŠEN V DOBĚ OD 13. 7. 2020 DO 14. 8. 2020.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách docházku svého dítěte o hlavních prázdninách do 5. 6. 2020.

Školní rok 2020/21 začíná 1. 9. 2020.

Rozhodnutí vedení školy o úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen najdete zde.

  • MŠ bude otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu (6.15 – 16.00)
  • Do mateřské školy NESMÍ VSTOUPIT NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce).
  • Zákonný zástupce má povinnost podepsat a v den nástupu dítěte předat učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je zde.
  • Do 18. 5. 2020 nahlásit vedoucí školní jídelny stravu pro své dítě na email Michalova.Martina@skolagj.cz nebo telefonicky v pracovní dny od 6.00 do 12.00 hod. na tel. 569 442 117, 569 433 372. Stravování bude probíhat v běžné podobě, ale se zvýšenou měrou dodržování hygienických pravidel.
  • Do 18. 5. 2020 nahlásit do MŠ na email skolka@skolagj.cz docházku svého dítěte: zda nastoupí nebo nenastoupí od 25. 5. 2020.
  • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy: na doprovod a na děti se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,…)
  • Před školou dodržování odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů rodiny).
  • Doprovázející osoba má vždy roušku.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Před vstupem do třídy, po přezutí a převlečení je nutné si důkladně umýt ruce (20 – 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem.