logo-skolka-na-web

Ve školním roce 2021/22 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkově Brodě pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016 (děti před zahájením povinné školní docházky).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 600,- Kč (včetně DPH a pojištění).

Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy Golčův Jeníkov.

Maximální počet dětí ve skupině je 15.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM je třeba nahlásit do 7. 5. 2021 u zástupkyně za mateřskou školu:

email skolka@skolagj.cz, tel. 569 442 138, mobil 602 343 461.

MŠMT povoluje následující:

 1. Rodič si může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených MZd.
 2. Samotné testování musí proběhnout ve škole. Není možné testovat doma.

Odůvodnění:

9. 4. ráno jsme dostali pokyn z KÚ Jihlava – obor školství: testování vlastním testem není povoleno (testovat se musí jen testem, který má škola). Toto je uvedeno v manuálu k testování, kterým se školy musí řídit.

9. 4. v průběhu dne změnil nový ministr zdravotnictví rozhodnutí a povolil testování jiným testem, který si rodiče pro své dítě zakoupí.

Tato situace nevznikla naší vinou.

Vážení rodiče, omlouváme se tímto za další doplnění informací.

 • Testovat se nemusí osoby (děti), které prodělaly COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tato skutečnost se musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, …).
 • Testovat se nemusí osoby (děti), které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
 1. Provoz mateřské školy je od 12. 4. 2021 omezen na přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupinách maximálně o 15 dětech. Nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání omlouvá zákonný zástupce i nadále nejpozději do 3. dne jeho nepřítomnosti (viz Školní řád MŠGJ).
 2. Od 12. 4. 2021 mají všichni povinní předškoláci přihlášenou stravu. Pokud dítě do mateřské školy v určitý den nepůjde, zákonný zástupce odhlásí svému dítěti stravu sám obvyklým způsobem, nejpozději však v ten den do 7.00 hod.
 3. Dítě v mateřské škole nemusí mít žádnou ochranu úst ani nosu.
 4. Testování dětí bude prováděno samoodběrem neinvazivním antigenním testem za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou, která souhlasí s asistencí při testování a pod dohledem pedagogického pracovníka. Návrh na Pověření najdete zde.
 5. Testování dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ve třídě Žabiček, a to za zvýšených hygienických standardů a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
 6. Na výsledek testu se čeká 15 min. Rozmyslete čas příchodu do mateřské školy tak, aby se vše stihlo do 8.00 hod. a vždy se dodržela hygienická opatření. Bude-li výsledek testu negativní, bude poté dítě předáno zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou učitelce do třídy.
 7. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 8. Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního virového onemocnění.
 9. MŠMT – leták pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
 10. MŠMT – odkaz na video o testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ najdete zde.

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov je o velikonočních prázdninách (1. 4. 2021) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky:

 • si můžete vyzvednout v mateřské škole u vyučujících předškoláků
 • si můžete stáhnout a vytisknout zde a zde.

Vyplněné žádosti je možné doručit do školy v době od 12. dubna do 16. dubna 2021 následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (y3qmc8w)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pospisilova.eva2@skolagj.cz)
 3. poštou
 4. osobně ve dnech 13. dubna 2021 od 14 do 17 hod. a 15. dubna 2021 od 14 do 17 hod.

 

Prosíme, do 12. 3. 2021 nahlaste na email skolka@skolagj.cz docházku svého dítěte o velikonočních prázdninách, které jsou ve čtvrtek 1. 4. 2021.

Děkujeme.

Srdečně Vás zveme na seminář pro rodiče a veřejnost na téma ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE. 

Seminář se uskuteční on-line formou 23. 3. 2021 od 15:00 – 18:00.  Lektorkou semináře je paní Hana Otevřelová. 

Zájemci se musí registrovat. Registrace zde: https://forms.gle/MxX3gE7TyjSAcfFBA

Akce je hrazena v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II a pro všechny účastníky je ZDARMA.