logo-skolka-na-web

Interaktivní přednáška „Co to bzučí“ se uskuteční 22.4.2024 v mateřské škole v dopoledních hodinách a pro děti je zdarma.

Plakát najdete zde.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 najdete zde.

Ve školním roce 2024/25 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkové Brodě pro děti narozené 1.9.2017 – 31.8.2019 (děti, které budou od 1.9.2024 povinní předškoláci).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 750,- Kč (včetně DPH a pojištění). Kurz je dobrovolný.

Jezdili bychom autobusem se žáky ze Základní školy Golčův Jeníkov, jedná se tedy o doplnění autobusu. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelnosti docházky do MŠ, k nemocnosti dítěte, k individuálním záležitostem.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM je třeba nahlásit do 26.4.2024 u zástupkyně za mateřskou školu.

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §3, odst.1, jak vyplývá z pozdějších změn,

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV PŘERUŠEN V DOBĚ OD 15.7.2024 DO 18.8.2024.

Školní rok 2024/25 začíná 2.9.2024.

Ředitelka školy Mgr. Alena Víšková

Základní škola a Mateřská škola vypisuje výběrové řízení na pozici učitel/učitelka v mateřské škole.

Pracovní místo je volné od 1. září 2024 na dobu určitou, a to do 30. června 2025, jako zástup za mateřskou dovolenou. Je možné pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Požadujeme pedagogické vzdělání v oboru předškolní pedagogika.

V případě zájmu kontaktujte vedení základní školy nebo zástupkyni pro mateřskou školu.

Tel. číslo do ZŠ: 569 442 529

 Tel. číslo do MŠ: 569 442 138

Po Velikonocích jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. V úterý 2. 4. a ve čtvrtek 4. 4. se na nás opět přišli podívat předškoláci. My jsme se na ně rovněž těšili. Vyrobili jsme jim repliky čipů do školní jídelny a chtěli jsme je provést po nové i staré budově.

Předškoláci přišli v dobré náladě. Na přivítanou dostali čipy a šli jsme rovnou do školní jídelny. Osmáci předvedli, jak vzorně stát ve frontě, a jak si rozvrhnout prostor na tácu. Pak jsme se všichni posadili k jídelním stolům a vyslechli si povídání osmáků, jak to v jídelně chodí. Následovala praktická ukázka odnášení táců a třídění příborů. Po návštěvě jídelny jsme se vydali prozkoumat přístavbu školy. Osmáci ukázali dětičkám, kde jsou třídy a jak to v nich vypadá. Prohlédli jsme si též sborovnu 1. stupně, WC, vysvětlili si, k čemu je v budově výtah a kudy se dá projít do staré budovy, a jaké třídy se zde učí. Navštívili jsme paní hospodářku, učitele ve sborovně 2. stupně a podívali jsme se i do ředitelny. Exkurzi jsme ukončili u třeťáků, kde děti zažily výuku angličtiny.

Předškolákům se ve škole líbilo. Seznámili se s novým prostředím, kam již většina z nich bude brzy chodit. Rovněž oceňuji svědomitou přípravu osmáků, kteří nenechali nic náhodě a byli zdatnými průvodci. Již nyní se těšíme na další setkání, které by mělo proběhnout ve sportovní hale.

                                                                                                                      Jiří Blabolil

   

Zveme rodiče a děti z mateřské školy na ODPOLEDNE S PORTFOLIEM DÍTĚTE, které se uskuteční 18.4.2024 od 16.15 hod. v jednotlivých třídách. Jedná se o společné setkání dětí, rodičů a třídních učitelek s prohlížením portfolia dítěte. Setkání je zaměřeno na pokroky, vývoj dítěte, které jsou patrné právě z portfolia a uskutečníme také druhé měření výšky dítěte. Vezměte s sebou dobrou náladu a provázek delší, než je výška Vašeho dítěte.

Těšíme se!

Těšíme se na pohádky TŘI PRASÁTKA, DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, O KOBLÍŽKOVI (divadlo Mokrošovi) – pátek 5.4.2024 v 10.30 hod.

Vybíráme 70,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách. Děkujeme.

Kdy?   úterý 26.3.2024, začátek mezi 16.00 až 16.45 hod., předpokládaný konec v 18.00 hod.

Kde?   Začátek je na školní zahradě, kde na cestu obdržíte turistickou kartu. Konec vycházky je před skautským srubem. Cestu poznáte podle fáborků žluté barvy.

S sebou?   Pohodlné oblečení a obutí. Dobrou náladu a energii na chůzi. Pití.

Cestou na Vás čekají záludné úkoly, které je třeba splnit, protože bez nich nebude odměna.

Zákonní zástupci si po dobu této akce plně zodpovídají za své děti.

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Provoz mateřské školy o velikonočních prázdninách (28.3.2024) bude probíhat pro přihlášené děti od 6.15 do 16.15 hod. v omezeném režimu na jednu třídu, a to ve třídě a v šatně U Berušek.

Přihlášené děti mají na tyto dny stravu přihlášenou a ostatním dětem je strava odhlášena.

V pátek 29.3.2024 je státní svátek.