Činnost školní družiny

Školní družinu navštěvují děti z 1. až 5. tříd. Pracují ve třech odděleních a každé má svoji místnost. První oddělení navštěvují žáci z první třídy, druhé oddělení navštěvují žáci z druhé a čtvrté třídy a třetí oddělení žáci z třetí a páté třídy.

Naším hlavním posláním je zabezpečit pro děti dostatek zájmových činností, možnost odpočinku a vytvořit celkovou pohodu v ŠD. Různým zájmům vycházíme vstříc, zejména činnostem z oblasti pohybové, výtvarné, pracovní, hudební a přírodovědné. Aktivity se střídají, navazují na sebe a děti si někdy samy mohou zvolit, čemu se budeme věnovat.
Chceme, aby se ŠD stala místem, ve kterém děti smysluplně a plnohodnotně tráví svůj čas. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, ve kterém jsou děti spokojené.

Platby za ŠD

Ve školním roce 2019/20 činí poplatek za jedno pololetí 350 Kč (tj. měsíčně 70 Kč). Poplatek za jedno pololetí pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu, činí 60 Kč. Poplatek za celý školní rok se vybírá ve dvou částkách. Platby zasílejte na číslo účtu 1124390359/0800.

Vychovatelé
I. oddělení (1. ročník): Jana Marušáková

II. oddělení (2. + 4. ročník): Jaroslava Procházková

III. oddělení (3. + 5. ročník): Linda Nesládková

 

Kontakt na ŠD: tel. 569 333 436, 569 333 437, 601 372 240 (v době vycházky)