Činnost školní družiny

Školní družinu navštěvují děti z 1. až 5. tříd. Pracují ve třech odděleních a každé má svoji místnost. První oddělení navštěvují žáci z druhé třídy, druhé oddělení navštěvují žáci z první třídy a třetí oddělení žáci z třetí až páté třídy.

Naším hlavním posláním je zabezpečit pro děti dostatek zájmových činností, možnost odpočinku a vytvořit celkovou pohodu v ŠD. Různým zájmům vycházíme vstříc, zejména činnostem z oblasti pohybové, výtvarné, pracovní, hudební a přírodovědné. Aktivity se střídají, navazují na sebe a děti si někdy samy mohou zvolit, čemu se budeme věnovat.
Chceme, aby se ŠD stala místem, ve kterém děti smysluplně a plnohodnotně tráví svůj čas. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, ve kterém jsou děti spokojené.

Platby za ŠD

Ve školním roce 2020/21 činí poplatek za jedno pololetí 350 Kč (tj. měsíčně 70 Kč). Poplatek za jedno pololetí pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu, činí 60 Kč. Poplatek za celý školní rok se vybírá ve dvou částkách. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do 20. 9. 2020, platbu za 2. pololetí do 21. 2. 2021. Platby zasílejte na číslo účtu 1124390359/0800. Variabilní symbol žákovi přidělí vychovatelka ŠD.

Odhlášení ze ŠD

Odhlášení ze ŠD lze vždy ke konci měsíce písemnou formou. Formulář k odhlášení najdete v dokumentech.

 

Vychovatelky

I. oddělení (2. ročník): Jana Marušáková

II. oddělení (1. ročník): Linda Nesládková

III. oddělení (3. + 4. + 5. ročník): Jaroslava Procházková (vedoucí ŠD)

 

Kontakt na ŠD: tel. 569 333 436, 569 333 437, 569 333 435, 601 372 240 (v době vycházky)

 

Sportuj ve škole

Ve školním roce 2020/21 je naše škola zapojena do programu „Sportuj ve škole.“ Cílem je motivovat žáky 1. –5. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Program „Sportuj ve škole“ bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizován 1x týdně. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny.