Činnost školní družiny

Školní družinu navštěvují děti z 1. až 5. tříd. Pracují ve čtyřech odděleních a každé má svoji místnost. První oddělení navštěvují žáci z druhé třídy, druhé oddělení navštěvují žáci z první třídy, třetí oddělení žáci z čtvrté a páté třídy a čtvrté oddělení žáci z třetí třídy.

Naším hlavním posláním je zabezpečit pro děti dostatek zájmových činností, možnost odpočinku a vytvořit celkovou pohodu v ŠD. Různým zájmům vycházíme vstříc, zejména činnostem z oblasti pohybové, výtvarné, pracovní, hudební a přírodovědné. Aktivity se střídají, navazují na sebe a děti si někdy samy mohou zvolit, čemu se budeme věnovat.
Chceme, aby se ŠD stala místem, ve kterém děti smysluplně a plnohodnotně tráví svůj čas. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, ve kterém jsou děti spokojené.

Platby za ŠD

Úplata za školní družinu: Úplata za celý školní rok činí 1000,- Kč a je splatná do konce září. Pokud je žák přihlášen pouze do ranní družiny poplatek činí 160,- Kč za školní rok. Platby se provádějí platebním převodem na účet č. 1124390359/0800, variabilní symbol 4444, do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte a třída.

Odhlášení ze ŠD

Odhlášení ze ŠD lze vždy ke konci měsíce písemnou formou. Formulář k odhlášení najdete v dokumentech.

 

Vychovatelky

I. oddělení (2. ročník): Linda Nesládková, tel. 569 333 436

II. oddělení (1. ročník): Jaroslava Procházková (vedoucí ŠD), tel. 569 333 435

III. oddělení (4. + 5. ročník): Magdaléna Kociánová, tel. 569 333 437

IV. oddělení (3. ročník): Jana Marušáková, tel. 601 372 240 (+ číslo v době vycházky)

 

Atletika pro děti do škol

Ve školním roce 2023/24 je naše škola zapojena do programu „Atletika pro děti do škol.“ Cílem je motivovat žáky 1. –5. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění pohybových činností do režimu školní družiny. Program „Atletika pro děti do škol“ bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizován 1x týdně. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny.