Plánovaný příměstský tábor se pro nízký počet přihlášených dětí neuskuteční.

MŠ Golčův Jeníkov pořádá pro děti z MŠ a rodiče Indiánské odpoledne.

Akce proběhne ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 16.00 hod.

Prosíme, nahlaste případný zájem ve svých třídách do pátku 8. 6. 2018.

Třídní výlet dětí z 5. ročníku započal pondělní ráno 28. května u základní školy nástupem do autobusu a odjezdem směr krajské město Jihlava. Nejprve jsme se vydali probádat jihlavské podzemní chodby (2. nejdelší v ČR), následně jsme vystoupali na bránu Matky Boží a zahleděli se přes jihlavské náměstí, hradby a zástavbu po členité Vysočině. Našemu zraku neuniklo přilehlé dětské hřiště s horolezeckou stěnou a dalšími zábavnými atrakcemi, které naši žáci vyzkoušeli. Někteří žáci se šli občerstvit do McDonald´s, čímž si splnili cíl své cesty.
Největší překvapení na nás čekalo na zámku Příseka u Jihlavy, kde je expozice modelů autíček. Dětem se výlet líbil.

Třídní učitelé 5. tříd

Byl to krásný den. Bylo to horké pondělí. Dojeli jsme v pořádku domů. Teď už jsem klidný a šťastný! Teď už konečně budu bezstarostně spát. Proč? Protože jsme stihli všechny vlaky, protože jsme měli kliku na spoje v Hradci Králové, protože jsme zažili parádní bitvy, skvělou palbu z airsoftových zbraní, jo, a taky jsme si na závěr pochutnali na grilované klobásce. V předvečer výletu uléhám a říkám si, jak to asi všechno dopadne, stihneme spoje, doufám, že se nikomu nic nestane, snad bude na místě všechno připravené, chci, aby to děti bavilo, jak budeme řešit případné komplikace, musím teď promyslet všechny možné alternativy řešení problémů…

M. Zezula

     Navštívit rodné město Wolfganga Amadea Mozarta v Salzburku, užít si formou zážitků prohlídku Solných dolů v Berchtesgadenu, zažít tu pravou atmosféru života jižního Bavorska a nechat se unášet loďkou snad po nejkrásnějším jezeře Berchtesgadenského přírodního parku – Königsee – tak to všechno byl cíl naší velké školní jazykovědné výpravy, která se skládala z žáků sedmých, osmých a devátých tříd.

     Vše začalo časným ranním odjezdem 24. 5. 2018 ve 3.30 hod. od budovy školy. Brzké vstávání nás však neodradilo od toho, být přesně v danou dobu na smluveném místě. Svižný nástup do našeho autobusového „expresu“, rychlé zamávání rodičům a už jsme uháněli směr Mozartův Salzburg. Po několika hodinách strávených v autobuse se některým podařilo dohnat „spánkový deficit“, jiné únava v touze po slíbených zážitcích rychle opustila.

     V 10.00 hod. dopoledne jsme dorazili na místo naší plánované zastávky – SALZBURG (SOLNOHRAD). Krátce jsme prošli Mirabellskými zahradami (Mirabellgarten), dále přes řeku Salzach až k Domu přírody (HAUS DER NATUR) – přírodovědné muzeum. Na děti už čekal svět plný nejrůznějších odborných sekcí – lidské tělo, vesmír, pravěcí živočichové, podmořský svět, současně žijící živočichové nebo minerály. Nejenže žáci získali nové poznatky z daného vědního oboru, ale mohli si vše vyzkoušet i interaktivně. A dokonce spatřit na vlastní oči i žraloka bílého. Po dvou hodinách strávených v tomto vzdělávacím institutu jsme pokračovali procházkou do historického centra města – od Rezidenčního náměstí (Residenzplatz), přes Dóm zasvěcený sv. Rupertovi (Dom st. Rupertus), k Nové rezidenci (Neues Residenz), přes Obilnou uličku (Getreidegasse) se zastávkou u domu č. 9 – Mozartův dům (Mozartshaus), ke Staré radnici (Altes Rathaus) až k Mozartovu náměstí (Mozartsplatz). Na tomto krásném a malebném náměstí byl pro turisty a kolemjdoucí k dispozici klavír, kterého mohli někteří využít. Ani my jsme nebyli výjimkou a naše žákyně, Elen Ščerbová, náš náročný, ale přesto vydařený den zpestřila krásnými tóny své klavírní skladby. Skutečně nádhera!

     Krátce po 17.00 hodině jsme mířili k poslednímu místu denní plánované exkurze – pevnost HOHENSALZBURG. Výjezd lanovkou po velmi příkré skále nepůsobil velmi dobrým dojmem pro některé slabší povahy, ale vše jsme hrdě „ustáli“, neboť ten krásný výhled na celý Salzburg opravdu stál i za ten strach, který někteří zažívali.

     V podvečerních hodinách jsme se přesunuli k našemu krásnému penzionu, kde na nás již čekaly velmi útulné pokoje. Avšak únava, vyčerpání a brzké ranní vstávání se brzy ozvaly.

     Ráno (25. 5. 2018) nás již čekala výborná bufetová snídaně připravená paní majitelkou. Poslední fotky našeho penzionu s výhledem na Alpy a „hurá“ do dalšího zážitkového dne.

     První zastávkou byly Solné doly (SALZBERGWERK) v Berchtesgadenu, které si děti opravdu moc užily. Při vstupu na nás již čekala příjemná paní, která nám zapůjčila hornické kombinézy. Nasedli jsme na vláček, který nás zavezl do útrob solných dolů, kde na děti čekala krásná dřevěná, ale velmi prudká skluzavka v délce 38 m. Nikdo neodolal „rychlé“ jízdě dolů. Zanedlouho nato jsme mohli tohoto úžasného zážitku využít ještě jednou, a to v délce 42 m. Zážitek střídal zážitek. Celá prohlídka byla doprovázena přednáškou o vzniku a těžbě soli, krásnými světelnými efekty v podobě obrovských bílých krystalů, znázorněním vzniku alpinského pohoří, atd. Závěrem prohlídky jsme nastoupili na loď a pluli jsme po neskutečně čistém solném jezeře. Čekala nás už jen cesta vláčkem zpět. Nakoupili jsme další suvenýry a pokračovali v dané trase – město BERCHTESGADEN. Následovala krátká prohlídka městečka a plánovaný rozchod, kterého všichni využili k dalším nákupům a „jazykové konverzaci“.

     Poslední zastávkou před naším návratem do Čech bylo jezero Königsee. Slíbená projížďka lodí ke kostelíčku St. Bartholomä, echo ozvěna lesního rohu či trubky, dech beroucí pohled na alpské velikány – Watzmann, Hagengebirge a křišťálově čistá voda v barvě modré skalice, byla posledním krásným zážitkem našeho výletu do Bavorska.

     Plni zážitků z krásných míst, na která se mnozí jistě někdy vrátí, tašky plné nejrůznějších dobrot a suvenýrů a dobrá nálada, která na „palubě“ našeho autobusu panovala; tak to vše byly hlavní „ukazatele“ závěru naší školní exkurze.

     Všech 42 žáků musím velice pochválit za vzorné a bezproblémové chování po celou dobu našeho zahraničního výletu, při kterém jsme si užili spoustu zábavy, legrace a bezprostředních okamžiků.

Mgr. Hana Mazalová

              

           

Vzhledem k plánované dvoudenní jazykovědné exkurzi, která proběhla 24. – 25. 5. 2018, směřované přímo do „srdce“ Berchtesgádenských Alp bylo nutno, aby si žáci osvojili před výjezdem nejen základní slovní zásobu navštívených památek, ale i znalosti o pamětihodnostech. Žáci si ve dvojicích zvolili určitou, ať přírodní, či kulturní památku, o které měli své spolužáky formou referátu poinformovat.
V hodinách německého jazyka se též seznamovali i s danou lokací všech zhlédnutých i navštívených míst (zakreslením do připravené mapky), do pracovních listů doplňovali dané informace, týkající se reálií německy mluvících zemí, k čemuž mohli využít pomoc cizojazyčných slovníků či internetových stránek.
Tento projekt si kladl za cíl seznámit žáky s průběhem celé exkurze a vzbudit u navštíveného místo určité povědomí. Dětem se práce ve skupinách líbila a získali tak mnoho zajímavých informací.

Mgr. Hana Mazalová

     

Alespoň na chviličku vžít se či vcítit se do role učitele a seznámit své spolužáky, ať už s klasickou, či současnou literární četbou, byl úkol žáků devátých ročníků.
Všichni žáci těchto tříd – 9. A a 9. B – dostali seznam třiceti nejznámějších a nejčtenějších autorů a knih, z nichž si buď jednotlivec, nebo dvojice vybral daného autora s příslušným dílem. Každý měl knihu přečíst, zpracovat základní informace o autorovi a následně zhotovit na čtvrtku formátu A2 literární koláž.
Dle rozpisu ústní prezentace musela každá dvojice žáků, či jednotlivec před třídou celý literární úsek prezentovat a zodpovědět spolužákům či vyučujícímu dané otázky.
Všechny žáky musím pochválit, neboť se své práce zhostili s velkou odpovědností, zábavou, vtipem a kouskem estetična a na zobrazených literárních kolážích, je to „skutečně“ vidět.
Výsledkem toho všeho byl písemný přehled vybraných autorů a jejich základních děl, které žáci zpracovávali. Po prezentaci referátu dostal každý žák od své vyučující tento literární přehled, který každému poslouží na jeho další „středoškolské etapě.“

Mgr. Hana Mazalová

              

              

     Po třech měsících, kdy se žáci a žákyně čtvrtých tříd seznamovali s pravidly silničního provozu, pilně se učili dopravní značky a řešili dopravní situace na modelech křižovatek, zúročili v pátek 25. 5. své znalosti z kurzu „Dopravní výchova“ při závěrečných zkouškách, které se skládaly z písemného testu a z jízdy na kole na dopravním hřišti. Odměnou za velmi dobré výkony jim byla nejen pochvala od zkoušející, ale i obdržení průkazu cyklisty.

Úplata za předškolní vzdělávání na období letních prázdnin 2018 činí za měsíc červenec 60 Kč a za měsíc srpen 70 Kč.

Úplata se provede inkasní platbou z účtu zákonného zástupce dítěte.

Platba se týká dětí, které budou v uvedenou dobu docházet do MŠ.

Z důvodu plánované rekonstrukce v budově školy ukončíme školní rok o týden dříve.

Vysvědčení dětem předáme v pátek 22. června 2018.

Ve dnech 25. až 29. června 2018 bude ředitelské volno.