Projekt – čeští a zahraniční autoři napříč spektrem

Alespoň na chviličku vžít se či vcítit se do role učitele a seznámit své spolužáky, ať už s klasickou, či současnou literární četbou, byl úkol žáků devátých ročníků.
Všichni žáci těchto tříd – 9. A a 9. B – dostali seznam třiceti nejznámějších a nejčtenějších autorů a knih, z nichž si buď jednotlivec, nebo dvojice vybral daného autora s příslušným dílem. Každý měl knihu přečíst, zpracovat základní informace o autorovi a následně zhotovit na čtvrtku formátu A2 literární koláž.
Dle rozpisu ústní prezentace musela každá dvojice žáků, či jednotlivec před třídou celý literární úsek prezentovat a zodpovědět spolužákům či vyučujícímu dané otázky.
Všechny žáky musím pochválit, neboť se své práce zhostili s velkou odpovědností, zábavou, vtipem a kouskem estetična a na zobrazených literárních kolážích, je to „skutečně“ vidět.
Výsledkem toho všeho byl písemný přehled vybraných autorů a jejich základních děl, které žáci zpracovávali. Po prezentaci referátu dostal každý žák od své vyučující tento literární přehled, který každému poslouží na jeho další „středoškolské etapě.“

Mgr. Hana Mazalová