Zveme všechny rodiče na informativní schůzky

třída Žabičky     7. 9. 2020 od 15.00 hod.

třída Berušky    8. 9. 2020 od 15.00 hod.

třída Motýlci     9. 9. 2020 od 15.00 hod.

třída Sluníčka    10. 9. 2020 od 15.00 hod.

Schůzky se uskuteční v altánu školní zahrady.

Za nepříznivého počasí budou ve svých třídách.

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k onemocnění covid-19 najdete zde.

V areálu školy probíhá stavba nové sportovní haly. Pokyny k bezpečnosti žáků v průběhu stavby najdete zde.

Základní informace o školní družině najdete zde.

Prosíme o vyplnění formuláře a odevzdání do školní družiny. Formulář ke stažení najdete zde.

Provoz školní družiny bude od 1. 9. 2020 od 8.30 hod do 14.00 hod.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se uskuteční dne 1. 9. 2020 od 15 hodin ve třídách 1. A a 1. B.