Soutěže s tímto názvem se zúčastnily druhé třídy naší školy. Soutěž se konala v rámci projektu Oživíme Česko ve spolupráci s Pojišťovnou VZP a autorkou dětských pohádkových knížek Jaroslavou Pechovou. Zúčastnilo se jí více než 100 škol. Děti společnými silami napsaly a ilustrovaly knížku Medvídek na ledu, která se umístila na 4. místě. Odměnou pro naši školu jsou 2 tablety Lenovo. Všechna dílka budou vystavena koncem léta v Praze v Lazarské ulici.

Děti si společné tvoření užily a my jim tímto děkujeme za nadšení, které projevily.

R. Trachtová, L. Horáková

              

              

                    

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc červenec a srpen 2021 najdete zde.

Svátky jara a Velikonoce jsme přivítali v prvních třídách projektem i přes to, že jsme se učili on-line.

Nebyla to ta pravá projektová výuka, protože děti nemohly sdílet poznatky a získané informace vzájemně ve skupinách. Každý pracoval na své knize sám doma za pomoci rodičů. Pracovní listy (tedy listy knihy) obsahovaly úkoly z matematiky, kdy děti počítaly slovní úlohy s vykoledovanými kraslicemi a čokoládovými zajíčky. Řešily příklady ve vajíčku a vybarvovaly ho. Ve vyluštění křížovky se zapojili i rodiče, kteří pak dětem přečetli o pašijovém týdnu. Ve výtvarné výchově měly děti za úkol podle čísel vybarvovat obrázek. Hledaly v textu a doplňovaly věty. Vše bylo zaměřené na Velikonoce a jaro. Poslední pracovní list byl určen na plnění úkolů venku při pohybu nebo na procházce do přírody.

Po příchodu dětí do školy jsme vše zkompletovali a vznikla tak hezká kniha, která bude dětem připomínat svátky jara, a hlavně vzájemnou práci s rodiči.

Všem se práce zdařila a děti z ní měly radost.

 

Za 1.A a 1.B Mgr. Hana Čiháková a Mgr. Jitka Šindelářová

   

 

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu pro žáky 5. a 7. tříd najdete zde.

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu pro žáky 6. a 8. tříd najdete zde.

Prosíme, nahlaste docházku svého dítěte do mateřské školy o hlavních prázdninách (1. 7. – 9. 7. a 23. 8. – 31. 8.) do 31. 5. 2021 e-mailem skolka@skolagj.cz, telefonicky 569 442 138, 602 343 461 nebo osobně.

Děkujeme.

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §3, odst.1, jak vyplývá z pozdějších změn,

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV PŘERUŠEN V DOBĚ OD 12. 7. 2021 DO 23. 8. 2021.

Hlavním důvodem přerušení provozu na 6 týdnů je pokládka podlahové krytiny, malování chodeb a oprava záchodů.

Školní rok 2021/22 začíná 1. 9. 2021.

Od 1. 9. 2021 chceme s Vámi zkusit komunikovat rychleji a pohodlněji.

Proto prosíme o sdělení e-mailu, pomocí kterého bude komunikace probíhat a jméno a příjmení rodiče, který bude přes e-mail s mateřskou školou komunikovat.

Do 30. 4. 2021 nahlaste na e-mail skolka@skolagj.cz nebo osobně v mateřské škole požadované informace.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 najdete zde.

Ve školním roce 2021/22 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkově Brodě pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016 (děti před zahájením povinné školní docházky).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 600,- Kč (včetně DPH a pojištění).

Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy Golčův Jeníkov.

Maximální počet dětí ve skupině je 15.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM je třeba nahlásit do 7. 5. 2021 u zástupkyně za mateřskou školu:

e-mail skolka@skolagj.cz, tel. 569 442 138, mobil 602 343 461.

MŠMT povoluje následující:

  1. Rodič si může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených MZd.
  2. Samotné testování musí proběhnout ve škole. Není možné testovat doma.

Odůvodnění:

9. 4. ráno jsme dostali pokyn z KÚ Jihlava – obor školství: testování vlastním testem není povoleno (testovat se musí jen testem, který má škola). Toto je uvedeno v manuálu k testování, kterým se školy musí řídit.

9. 4. v průběhu dne změnil nový ministr zdravotnictví rozhodnutí a povolil testování jiným testem, který si rodiče pro své dítě zakoupí.

Tato situace nevznikla naší vinou.

Vážení rodiče, omlouváme se tímto za další doplnění informací.