logo-skolka-na-web

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 2021/22

 

Úřední hodiny:

Úřední hodiny ředitelky ZŠ a MŠ: každý lichý pátek v měsíci 9.00 – 11.00 hod.

Úřední hodiny zástupkyně za mateřskou školu: úterý 9.30 – 11.00 hod.

Třídy:

U Žabiček – Ruth Junová, Soňa Šulcová, DiS.

U Berušek – Romana Maliňáková, DiS., Šárka Chámová, DiS.

U Kuřátek – Romana Piskačová, DiS., Vlasta Vávrová

U Motýlků – Miluše Čápová, Mgr. Vladislava Vlčková

Asistentka pedagoga: Tereza Kodešová, DiS.

—————————————–

Příchod dětí:

Ráno se děti schází ve třídě  U Berušek a nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd.

Odpoledne se také schází ve třídě U Berušek a to nejdříve v 15.00 hod.

Ve dnech 1., 2. a 3. září jdou děti do svých tříd už od 6.15 hod.

—————————————–

Uzamykání budovy:

Budova se z bezpečnostních důvodů  zamyká. Odemčeno je v době 7.00 – 8.00, 12.15 – 13.00 a 15.00 – 15.30 hod.

—————————————–

Vyzvedávání dětí:

Po obědě:  U Žabiček a U Kuřátek ve 12.15 hod., U Motýlků a U Berušek ve 12.45 hod.

Odpoledne:  nejlépe po 15.00 hod.

——————————————

 

Uspořádání dne ve školním roce 2021/22

Rozvržení denního programu je orientační, učitelka tvořivě obměňuje průběh jednotlivých činností podle potřeb a zájmu dětí a podle aktuálních podmínek dne.

 

      U Žabiček     U Kuřátek      U Berušek      U Motýlků
přivítání se s dětmi, volná hra, ranní kruh, pohybová aktivita, řízená činnost, individuální vzdělávací činnost, relaxace     6.15 – 8.20    6.15 – 8.30    6.15 – 9.00    6.15 – 9.00
hygiena, přesnídávka    8.20 – 9.00    8.30 – 9.00   9.00 – 9.30   9.00 – 9.30
řízená činnost, pohybová aktivita, individuální vzdělávací činnost, relaxace, příprava na pobyt venku    9.00 – 9.30    9.00 – 9.30   9.30 – 10.00   9.30 – 10.00
pobyt venku, Logohrátky, Hrátky s předškoláky   9.30 – 11.20   9.30 – 11.30  10.00 – 12.00  10.00 – 11.50
hygiena, oběd, čištění zubů  11.20 – 12.15  11.30 – 12.15  12.00 – 12.45  11.50 – 12.45
odchody dětí domů  12.15 – 12.30  12.15 – 12.30  12.45 – 13.00  12.45 – 13.00
příprava na odpočinek, četba pohádky, odpočinek na lehátku, klidová činnost 12.30 – 14.00  13.00 – 14.00  13.00 – 14.00
svačina, řízená činnost, volná hra, pohybová aktivita, odchody dětí domů 14.00 – 16.15 14.00 – 16.15  14.00 – 16.15

 

Logohrátky:

Logopedická prevence probíhá v jednotlivých třídách jednou týdně od října do konce května.

U Žabiček        průběžně

U Kuřátek        pátek

U Berušek       pondělí

U Motýlků        pondělí

—————————————-

Dlouhé vycházky do přírody:

Jednou týdně od října do konce května chodí jednotlivé třídy na vycházky s batůžkem.

U Žabiček        až po adaptaci

U Kuřátek        pondělí

U Berušek       úterý

U Motýlků        pátek

—————————————-

Hrátky s předškoláky:

Aktivita probíhá jednou týdně od října do konce května.

U Kuřátek        úterý

U Berušek       pátek

U Motýlků        úterý

—————————————-

Předškolní děti:

Povinné předškolní vzdělávání začíná každý den od 8.00 hod. (výjimkou jsou školní prázdniny).

Předplavecký výcvik pro přihlášené předškoláky proběhne od 8. 9. do 15. 11. 2021 a od 25. 1. do 15. 4. 2022.