logo-skolka-na-web

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 2019/20

 

Třídy:

Žabičky – Romana Maliňáková, DiS.

Sluníčka – Miluše Čápová, Mgr. Vladislava Vlčková

Berušky – Miroslava Brázdová, Romana Piskačová, DiS.

Motýlci –   Šárka Chámová, DiS., Ruth Junová

—————————————–

Příchod dětí:

Ráno se děti schází ve třídě Berušek a nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd. Dítě je do MŠ přiváděno nejpozději v 8.00 hod.

Odpoledne se také schází ve třídě Berušek a to nejdříve v 15.00 hod.

—————————————–

Uzamykání budovy:

Budova se z bezpečnostních důvodů  zamyká. Odemčeno je v době 7.00 – 8.00, 12.15 – 13.00 a 15.00 – 15.30 hod.

—————————————–

Vyzvedávání dětí:

Po obědě:  Žabičky a Sluníčka ve 12.15 hod., Motýlci a Berušky ve 12.45 hod.

Odpoledne:  nejlépe po 15.00 hod.

——————————————

 

Uspořádání dne ve školním roce 2019/20

Rozvržení denního programu je orientační, učitelka tvořivě obměňuje průběh jednotlivých činností podle potřeb a zájmu dětí a podle aktuálních podmínek dne.

 

      Žabičky     Sluníčka      Berušky      Motýlci
přivítání se s dětmi, volná hra, ranní kruh, pohybová aktivita, řízená činnost, individuální vzdělávací činnost, relaxace     6.15 – 8.20    6.15 – 8.30    6.15 – 9.00    6.15 – 9.00
hygiena, přesnídávka    8.20 – 9.00    8.30 – 9.00   9.00 – 9.30   9.00 – 9.30
řízená činnost, pohybová aktivita, individuální vzdělávací činnost, relaxace, příprava na pobyt venku    9.00 – 9.30    9.00 – 9.30   9.30 – 10.00   9.30 – 10.00
pobyt venku, Logohrátky, Hrátky s předškoláky   9.30 – 11.20   9.30 – 11.30  10.00 – 12.00  10.00 – 12.00
hygiena, oběd, čištění zubů  11.20 – 12.15  11.30 – 12.15  12.00 – 12.45  12.00 – 12.45
odchody dětí domů  12.15 – 12.30  12.15 – 12.30  12.45 – 13.00  12.45 – 13.00
příprava na odpočinek, četba pohádky, odpočinek na lehátku, klidová činnost 12.30 – 14.00  13.00 – 14.00  13.00 – 14.00
svačina, řízená činnost, volná hra, pohybová aktivita, odchody dětí domů 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00  14.00 – 16.00

 

Logohrátky:

Logopedická prevence probíhá v jednotlivých třídách jednou týdně od října do května.

Žabičky          průběžně

Sluníčka         čtvrtek

Berušky          pátek

Motýlci            pondělí

—————————————-

Dlouhé vycházky do přírody:

Jednou týdně od října chodí jednotlivé třídy na vycházky s batůžkem.

Žabičky          až po adaptaci dětí

Sluníčka         pátek

Berušky          úterý

Motýlci           středa

—————————————-

Hrátky s předškoláky:

Aktivita probíhá jednou týdně od října do května.

Sluníčka         pondělí

Berušky          čtvrtek

Motýlci            pátek

—————————————-

Předškolní děti:

Povinné předškolní vzdělávání začíná denně od 8.00 hod. (výjimkou jsou školní prázdniny).

Předplavecký výcvik pro přihlášené předškoláky proběhne v období 4. září – 13. listopadu 2019 a 30. ledna – 16. dubna 2020.