logo-skolka-na-web

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 2023/24

 

Úřední hodiny:

Úřední hodiny ředitelky ZŠ a MŠ: každý lichý pátek v měsíci 9.30 – 11.00 hod.

Úřední hodiny zástupkyně pro mateřskou školu: každé úterý 9.30 – 11.00 hod.

Třídy:

U Žabiček – Tereza Kautská, Soňa Šulcová, DiS.

U Berušek – Romana Piskačová, DiS., Vlasta Vávrová, asistent pedagoga Monika Dršťáková

U Kuřátek – Romana Maliňáková, DiS., Mgr. Vladislava Vlčková, asistent pedagoga Václav Wolter

U Motýlků – Šárka Chámová, DiS., Tereza Kodešová, DiS.

—————————————–

Příchod dětí:

Ráno se děti schází ve třídě  U Berušek a nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd.

Odpoledne se také schází ve třídě U Berušek a to nejdříve v 15.00 hod.

Ve dnech 4., 5. a 6. září jsou všechny třídy otevřeny už od 6.15 hod. a až do 16.15 hod. Děti jsou celý den ve své třídě.

—————————————–

Uzamykání budovy:

Budova se z bezpečnostních důvodů  zamyká. Odemčeno je v době 7.00 – 8.00, 12.15 – 13.00 a 15.00 – 15.30 hod.

—————————————–

Vyzvedávání dětí:

Po obědě:  U Žabiček a U Kuřátek ve 12.15 hod., U Motýlků a U Berušek ve 12.45 hod.

Odpoledne:  nejlépe po 15.00 hod.

——————————————

 

Uspořádání dne ve školním roce 2023/24

Rozvržení denního programu je orientační, učitelka tvořivě obměňuje průběh jednotlivých činností podle potřeb a zájmu dětí a podle aktuálních podmínek dne.

 

      U Žabiček     U Kuřátek      U Berušek      U Motýlků
přivítání se s dětmi, volná hra, ranní kruh, pohybová aktivita, řízená činnost, individuální vzdělávací činnost, relaxace     6.15 – 8.30    6.15 – 8.30    6.15 – 9.00    6.15 – 9.00
hygiena, přesnídávka     8.30 – 9.00    8.30 – 9.00   9.00 – 9.30   9.00 – 9.30
řízená činnost, pohybová aktivita, individuální vzdělávací činnost, relaxace, Logohrátky, Hrátky s předškoláky, příprava na pobyt venku     9.00 – 9.30    9.00 – 9.30   9.30 – 10.00   9.30 – 10.00
pobyt venku   9.30 – 11.20   9.30 – 11.30  10.00 – 11.50  10.00 – 12.00
hygiena, oběd, čištění zubů  11.20 – 12.15  11.30 – 12.15  11.50 – 12.45  12.00 – 12.45
odchody dětí domů  12.15 – 12.30  12.15 – 12.30 12.45 – 13.00 12.45 – 13.00
příprava na odpočinek, četba pohádky, odpočinek na lehátku, klidová činnost  12.15 – 14.00  12.15 – 14.00 12.45 – 14.00 12.45 – 14.00
svačina, řízená činnost, volná hra, pohybová aktivita, odchody dětí domů  14.00 – 16.15  14.00 – 16.15 14.00 – 16.15  14.00 – 16.15

 

Logohrátky:

Logopedická prevence probíhá v jednotlivých třídách jednou týdně od 1. 10. do 31. 5.

U Žabiček        pátek

U Kuřátek        středa

U Berušek       pondělí

U Motýlků        pondělí

—————————————-

Delší vycházky do přírody:

Jednou týdně chodí jednotlivé třídy na vycházky s batůžkem.

U Žabiček        úterý (po svačině)

U Kuřátek        pondělí (po svačině)

U Berušek       čtvrtek (po svačině)

U Motýlků        středa (po svačině)

—————————————-

Hrátky s předškoláky:

Aktivita probíhá jednou týdně.

U Žabiček        středa

U Kuřátek        čtvrtek

U Berušek       úterý

U Motýlků        čtvrtek

—————————————-

Předškolní děti:

Povinné předškolní vzdělávání začíná každý den od 8.00 hod. (výjimkou jsou školní prázdniny).

Předplavecký výcvik pro přihlášené předškoláky proběhne od 6. 9. do 8. 11. 2023 (středy, děti z Berušek) a od 19. 4. do 21. 6. 2024 (pátky, děti z Kuřátek, Žabiček a Motýlků).