Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 15.15 hodin do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce. Prosíme, nahlaste ve svých třídách účast na této akci do 15. 2. 2019. Podrobné informace o organizaci této akce a rozpis kdo, kam a v kolik …, budou včas oznámeny.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 15. 2. 2019 docházku svého dítěte na jarní prázdniny, které jsou 4. 3. – 10. 3. 2019.

Děkujeme.

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu s paní učitelkami ze základní školy,

která se koná ve středu 13. 2. 2019 v 15.00 hod. ve třídě Motýlků.

Těšíme se na pohádku Zdravotník – úterý 5. 2. 2019 v 10.00 hod.

Vybíráme vstupné 45,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.

Dejte svým dětem s sebou do školky plyšáka – děti budou svou plyšovou hračku uzdravovat. Děkujeme.

Prosíme o zaplacení úplaty za ŠD na 2. pololetí do 22. 2. 2019!

Každý z nás jistě rád slyší nebo čte dobré zprávy. Pokud jsou navíc pochvalné, potěší o to více. Máte-li chuť, nahlédněte do e-mailu, který udělal radost naší škole.

E. Hrubá

Ve středu 23. 1. 2019 proběhla ve čtvrtých třídách ročníková soutěž v recitaci. Zúčastnilo se jí pět žákyň. Přednes vybraných básní byl pěkný, za což byla děvčata odměněna potleskem spolužáků. Každá dostala diplom a malou sladkou odměnu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H. Čiháková, J. Šindelářová

   

 

24. ledna 2019 se uskutečnily dva preventivní programy pro žáky II. stupně.

6. a 7. třídy měly program Jak se (ne)stát závislákem.

8. a 9. třídy – interaktivní hru zaměřenou na prevenci přenosných infekcí zejména viru HIV.

Smyslem celé akce je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou zažít si základní znalosti o drogové závislosti a možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního zdravotního ústavu, pracoviště Jihlava a je pod vedení Lenky Vrzalové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A. Víšková

      

      

Školní družina bude o pololetních prázdninách (pátek 1. 2. 2019) z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených dětí) uzavřena.

Provoz mateřské školy v době pololetních prázdnin – pátek 1. 2. 2019 – bude probíhat v šatně Motýlků a ve třídě Žabiček (6.15 – 16.00 hod.) pro přihlášené děti.