„Škola nanečisto“

Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 15.15 hodin do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce. Prosíme, nahlaste ve svých třídách účast na této akci do 15. 2. 2019. Podrobné informace o organizaci této akce a rozpis kdo, kam a v kolik …, budou včas oznámeny.