Město Golčův Jeníkov srdečně zve na následující akce:

        

Na základě §3, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn,

Mateřská škola Golčův Jeníkov bude uzavřena o hlavních prázdninách v době od 23. 7. 2018 do 10. 8. 2018.

Prosíme, závazně nahlaste ve svých třídách docházku svého dítěte o hlavních prázdninách do 11. 5. 2018.

Školní rok začíná 3. 9. 2018.

26. 4. 2018 se žáci 8. třídy zúčastnili 3. ročníku soutěže „KREATIVNÍ STAVEBNICE – HOUFEK-BOX“ na VOŠ, SPŠ a  VO Čáslav. Téma letošní soutěže bylo „PŘÍBĚHY Z TECHNIKY 1. REPUBLIKY“. Naši školu reprezentoval desetičlenný tým.

V hodinách fyziky a předmětu člověk a svět práce sestavili žáci ze stavebnice historický vojenský letoun Š-01 z r. 1920. K výrobku vytvořili také prezentaci o postupu výroby, informace o svém týmu a škole. V první části soutěže obhajovali žáci svůj výrobek před odbornou porotou a v druhé části skládali 3D puzzle na čas. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů z 6 základních škol.

                                                                                                                                    Ing. Jaroslava Šidáková

      

Dne 26. 4. 2018 se účastnili žáci 1. stupně ZŠ vzdělávací akce Den bezpečnosti. Tento program pořádalo Národní zemědělské muzeum s. p. o., Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi ve spolupráci s partnery. Po příjezdu do areálu muzea děti navštívily výstavní haly s historickou technikou. Následovalo slavnostní zahájení zástupcem města Čáslav. Praktické ukázky své činnosti nám postupně předvedly vybrané složky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, ČČK, BESIP, Nadační fond Kryštůfek, SOŠ a SOUD Čáslav, příspěvková organizace. Nejvíce se všem líbila spanilá jízda techniky Policie a HZS a předvedení výcviku psovodů. Potom už mohl každý žák navštívit jednotlivá stanoviště všech účastníků a prakticky vyzkoušet vše, co ho zajímá. Tímto bychom chtěli též poděkovat SRPDŠ za příspěvek na dopravu. Celá akce byla opravdu přínosná.

učitel a učitelky 1. stupně ZŠ

                 

Žáci třetích tříd absolvovali v době od února do dubna plavecký výcvik v Havlíčkově Brodě. Děti se vždy na hodiny plavání těšily a dělaly velké pokroky. Na závěr všichni dostali „mokré vysvědčení“ a už se těšíme na příští rok, kdy plavecký výcvik pokračuje.

                                                                                                              Třídní uč. Hana Čiháková, Jitka Šindelářová

Během dubna proběhl v 8. třídě kurz první pomoci. Žáci se naučili, jak rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Během kurzu si žáci také mohli prohlédnout sanitku rychlé záchranné služby a hasičský vůz.

      

Zveme všechny maminky, babičky do mateřské školy na společnou oslavu Dne matek.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se sejdeme všichni v 16.00 hod. na školní zahradě.

Zájem o tuto akci nahlaste ve svých třídách do 4. 5. 2018.

Těšíme se na společnou oslavu, na společné hraní.

Ve dnech 13. a 14. 4. proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 najdete zde.

 

Ve školním roce 2018/19 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkové Brodě pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 (děti před zahájením povinné školní docházky) a děti s odkladem PŠD.
Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 550,- (včetně DPH a pojištění). Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy v Golčově Jeníkově. Platila by se ještě doprava, která se rozpočítává až po absolvování celého výcviku a může se dostat až na výši 800,-. Maximální počet dětí v hodině je 15. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelné docházce do MŠ, k nemocnosti dítěte.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM NAHLASTE zástupkyni mateřské školy do 4. 5. 2018.