Kurz první pomoci

Během dubna proběhl v 8. třídě kurz první pomoci. Žáci se naučili, jak rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Během kurzu si žáci také mohli prohlédnout sanitku rychlé záchranné služby a hasičský vůz.