Školní rok 2020/2021 bude zahájen dne 1. 9. 2020 v 8.00 hodin.

Provoz MŠ o hlavních prázdninách (1. 7. – 10. 7. a 17. 8. – 31. 8. 2020) bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

Vysvědčení se bude rozdávat žákům 1. až 8. třídy v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin. Třídní učitelé se se svými žáky setkají před školou a tam jim rozdají vysvědčení.

Žáci 9. třídy se sejdou v aule školy v 8.30, kde jim bude předáno vysvědčení a budou oceněni nejlepší z nich.

Ti, kteří si své vysvědčení ze závažných důvodů nebudou moci vyzvednout 26. 6. 2020, si pro ně mohou přijít každé pondělí mezi 9.00 – 11.00 do kanceláře hospodářky školy (Eva Pospíšilová, 2. patro uprostřed).

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční ve středu 24. 6. 2020 od 15.00 hod. v mateřské škole ve třídě Sluníček.

PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN BUDE OD 1. 7. – 10. 7. A OD 17. 8. – 31. 8. 2020

Rozhodnutí vedení školy o úplatě za předškolní vzdělávání od 1. září 2020 najdete zde.

Vážení zákonní zástupci,

zasíláme Vám informace o zápisu žáků do školní družiny pro školní rok 2020/21.

Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/21 vyplní přihlášku, kterou naleznou zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku jakkoliv doručí do 25. 6. 2020 do školní družiny (poštou, osobně, hodit do schránky na bráně školy, poslat oskenovanou na emailovou adresu: prochazkova.jaroslava@skolagj.cz)

Přihlášku bude možno vyplnit i osobně ve dnech 26. 8., 27. 8., 28. 8. 2020 od 8, 00 hodin do 12, 00 hodin v prostorách školní družiny.

Bližší informace o vyplnění přihlášky volejte na tel. číslo 601 372 240 (pondělí – pátek od 8, 00 hod. do 17, 00 hod.)