PROSÍME, PŘIVÁDĚJTE SVÉ DĚTI NEJPOZDĚJI DO 8 hod. (školní řád mateřské školy). Nejlépe, když v 8 hod. budou už ve třídě.
POZDNÍMI PŘÍCHODY JE NARUŠOVÁNA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A ORGANIZACE DNE. DĚTI SI NESTIHNOU POHRÁT, PŘIVÍTAT SE S DĚTMI, ….
Děkujeme.

Všechny děti se každé ráno schází v Beruškové třídě. Nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd.
Výjimkou je PONDĚLÍ 2. 9. 2019, kdy všechny třídy jsou pro děti otevřeny od 6.15 hod. V pondělí jděte hned do své třídy!!!

Ve školním roce 2019/20 otvíráme na naší škole dvě první třídy.
Rozmístění přijatých dětí do 1. A a 1. B najdete zde.

Informativní schůzky pro jednotlivé třídy:

třída Sluníčka – 9. 9. 2019 v 15.00 hod.
třída Berušky – 10. 9. 2019 v 15.00 hod.
třída Žabičky – 11. 9. 2019 v 15.00 hod.
třída Motýlci – 12. 9. 2019 v 15.00 hod.

Schůzky se uskuteční ve svých třídách a zveme všechny rodiče.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí  2. září 2019 v 8 hodin ve třídách.

Od 1. 9. 2019 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      37,- Kč

7 let (MŠ)                            41,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           25,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        27,- Kč

15 let (II. stupeň)                28,- Kč

Cizí strávníci                      68,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2019.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.