Včasný příchod do MŠ

PROSÍME, PŘIVÁDĚJTE SVÉ DĚTI NEJPOZDĚJI DO 8 hod. (školní řád mateřské školy). Nejlépe, když v 8 hod. budou už ve třídě.
POZDNÍMI PŘÍCHODY JE NARUŠOVÁNA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A ORGANIZACE DNE. DĚTI SI NESTIHNOU POHRÁT, PŘIVÍTAT SE S DĚTMI, ….
Děkujeme.