Ať už je to k neuvěření, ale je to tak. Další školní a družinový rok je téměř za námi. Měsíc červen utíkal jako voda v potoce. Hned 1. června na Mezinárodní den dětí jsme se školní družinou navštívili městskou knihovnu, která se nachází v areálu školy. Paní knihovnice například vysvětlily dětem, jak se v takové knihovně půjčují knihy, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím atd. Děti byly nadšené a určitě některé začnou knihovnu pravidelně navštěvovat.

Následně 2. června jsme s malým zpožděním k dětskému dni na venkovním hřišti uspořádali sportovní den. S organizací nám pomohly žákyně 7. tříd a jejich paní učitelka T. Honkyšová a pan učitel J. Blabolil. Soutěžilo se v různých disciplínách  – hod míčem na cíl, slalom mezi obručemi, kopání na branku, přetahování lana atd. Po splnění úkolů byly všechny děti odměněny malou sladkostí.

Když nám počasí nepřálo, čas v ŠD jsme trávili u stolních her, ale také malováním, tvořením…

Poslední naší venkovní akcí byla „cesta za pokladem“ + opékání špekáčků u Vodníka 🙂 . Děti si tu mohly zakoupit limonádu i nanuka a spokojenost byla veliká. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a ani se nám nechtělo do ŠD a domů.

Tímto děkujeme paní Gazdíkové, která nám velmi ochotně nabídla přípravu ohniště, posunutí otvírací doby atd. Opravdu velké díky, bylo to SUPER!

Co napsat na závěr. Děkujeme všem, co nám v ŠD pomáhali a umožnili strávit další příjemně a plnohodnotně prožitý rok. Všem přejeme krásné a spokojené prázdniny. Hodně sluníčka, odpočinku a pohody. A na shledanou v dalším školním roce.

 

Za ŠD vychovatelky

 

             

             

             

             

               

 

Prázdninový provoz (červenec, srpen) bude probíhat v čase 6.15 – 16.15 hod. ve třídě U Berušek a v beruškové šatně.

Informace pro přihlášené děti: ráno 1.7.2022 prosíme přenést všechny věci do beruškové šatny – děkujeme!

Informace pro odhlášené děti: prosíme, nejdéle 30.6.2022 odnést všechny věci domů – děkujeme!

Během letošního jara probíhala na naší škole hra nazvaná Velké jarní mozkohraní. Vždy v pondělí jsem na nástěnku u vchodu umístila novou logickou hádanku a každý, kdo měl chuť, ji mohl zkusit do konce týdne vyřešit a odevzdat odpověď. V průběhu dvanácti kol jsme např. zjišťovali délku sumce, připíjeli na zdraví, číslovali pokoje nebo pekli perníčky.

Potěšilo mě, že se naši žáci záludných úloh vůbec nezalekli. Od 4. do 9. ročníku se našlo 75 dětí, které se utkaly alespoň s jednou úlohou, a celá třetina z nich statečně vytrvala od začátku hry až do jejího konce. Na závěr dostali všichni účastníci za svou odvahu a šikovnost sladkou odměnu.

Monika Ortová

V pátek 17. 6. 2022 naši školu po covidové přestávce opět navštívil pan Petr Coubal z organizace Prales dětem.

Žáci druhého stupně se tak formou zajímavé besedy dozvěděli mnoho informací o projektu na podporu a ochranu deštných lesů, světového oceánu, a dokonce i některých horských pásem.

Zjistili jsme, že od doby, co jsme se s panem Coubalem seznámili poprvé, udělala tato organizace mnoho práce a stala se velmi úspěšnou i na mezinárodním poli (např. spolupráce s hercem Leonardem DiCapriem). Její program se neustále rozrůstá o nové projekty nejenom na ostrovech v Indonésii a v Karibiku, ale také třeba v Africe nebo na sousedním Slovensku v Tatrách.

Viděli jsme také zajímavé filmy, které pro nás natáčí týmy ochránců přímo v divoké přírodě. Jejich součástí jsou i poutavé záběry chráněných druhů zvířat (např. bílých tygrů, želv, orangutanů nebo slonů) pořízených díky fotopastím, které spolku pomáhají  financovat právě i školy, jako je třeba ta naše.

Beseda byla pro mnohé z nás velmi inspirativní a těšíme se na příští setkání.

Mgr. Markéta Johnová

Od 8. 6. (středa) do 12. 6. (neděle) byli žáci 9.B spolu se studentkami z pedagogické školy v Čáslavi na třídním výletě. Nebyl to obyčejný výlet – sjížděli jsme Vltavu. Po delší, zhruba pětihodinové, cestě vlakem jsme dorazili do Vyššího Brodu.

Hned druhého dne ráno jsme nasedli na rafty a kánoe a vyrazili po Vltavě. Kromě raftů a kánoí jsme měli možnost vyzkoušet i paddleboard nebo kajak. Musím říct, že jsme odvedli velký kus práce – ujeli jsme něco přes 50 kilometrů.

Jídlo jsme si vařili sami, a i přes počáteční obavy, že pojdeme hladem, se jídlo pokaždé povedlo a všem chutnalo. Potraviny jsme dostávali z kouzelného auta pana Tomáše France (hlavní organizátor akce), ve kterém bylo úplně všechno. Také jsme se šli podívat na zámek Český Krumlov. Uvnitř jsme sice nebyli, pokochali jsme se ale krásným výhledem jak na zámek, tak na Český Krumlov. Viděli jsme také medvědy, kteří byli hned pod zámkem.

Poslední večer (ve Zlaté Koruně) jsme grilovali a pan učitel Blabolil nám obstaral nealkoholické mojito a nápoj zvaný „ledové hrozny“. Pět dní uteklo jako voda (nebo jako Vltava) a už jsme se chystali domů, balili jsme věci a snažili se nacpat stany do vaků. Náš výlet se ale neobešel beze ztrát – pan učitel na jezu ztratil kšiltovku, kterou s trochou štěstí najdete ve Vltavě někde v okolí Prahy.

Všichni si odneseme úžasné zážitky, na které budeme léta vzpomínat a za to vděčíme především panu učiteli Blabolilovi a paní učitelce Moravcové, kterým chci tímto poděkovat. Díky patří i panu Tomáši Francovi, který tuto akci organizoval.

David Mudruňka

Pro velký zájem, jak již jsem zmiňovala v prvním článku, jsem se rozhodla dne 10. 6. 2022 uspořádat ještě jeden programově zcela stejný výlet do Německa se 45 člennou „posádkou“ našeho autobusu. Tentokráte „účastníky zájezdu“ byli žáci sedmých, osmých, devátých tříd (na které se v prvním výletě nedostalo, tudíž měli přednost) a prostor dostaly i děti ze šestých tříd (těch byla značná převaha).

Po brzkém ranním odjezdu (5.00 hod.) od budovy školy jsme zamířili směr Praha, kde k nám přistoupila naše paní průvodkyně paní Alice Urbanová. Po krátké zastávce už nás dělilo necelých 140 km od našeho prvního cíle. Byla jím opět porcelánová manufaktura v Míšni (Staatliche Porzellan – Manufaktur Meissen), kde jsme zhlédli prohlídku výroby několika set let staré tradice a samozřejmě jsme navštívili i místní muzeum porcelánu. Poté naše kroky vedly historickým centrem Míšně až k hradu Albrechstburg, který se tyčí nad řekou Labe. Samozřejmě děti měly první prostor k nákupům a k procvičování si frází německého či anglického jazyka.

Druhou zastávkou v naší jazykovědné exkurze byl věhlasně známý zámek Moritzburg, kterému se přezdívá „Perla saského baroka“. Zámek leží na vrcholu žulové hory v krajině obklopené rozsáhlou vodní plochou; též se mu také přezdívá „vodní zámek“. Po prohlídce vnitřních interiérů za pomoci HistoPadů jsme si prošli i park a známé schodiště, po kterém v pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ utíkala Libuše Šafránková a ztratila zde střevíček, který tu dodnes opravdu je.

Posledním místem našeho výletu bylo město Drážďany, kam jsme dorazili kolem 15.00 hodiny. Čekala nás tour historickým centrem od Zwingeru, přes Residenzschloss, Hofkirche, Semperovu operu, Brühlovu terasu, Akademii umění až ke kostelu Frauenkirche na Neumarktu. Děti měly možnost se podívat i do tohoto známého kostela Frauenkirche (kostel Panny Marie), jenž byl za druhé světové války roku 1945 zcela zničen i se slavnými Silbermannovými varhanami a jehož trosky na tomto místě setrvaly do roku 1992. Celý chrámový komplex byl tedy znovu postaven v původním originále.

Děti měly poslední téměř dvouhodinové volno k využití různých nákupů suvenýrů, čokoládových bonbonů, čokolád a jiných dobrot.

A nebyl by to správný výlet, kdybychom naše putování po německém prostředí nezakončili zastávkou v McDonald´s v Drážďanech na Prager Strasse. Dát si pořádného Burgera, kopu hranolek a alespoň půllitrovou Coca Colu je sen snad každého „výletníka“. Tak toto byla zlatá tečka našeho putování po Německu.

Doufám, že se místa, která jsme navštívili, dětem líbila a „šesťáci“, tedy budoucí „sedmáci“ tak trochu získali představu o německém prostředí a jeho jazyce.

Chtěla bych ještě jednou moc pochválit všech 91 dětí, které s námi tyto výlety ve dvou exkurzích podnikly, za jejich bezproblémové chování a za pohodové strávení dne v Sasku. Velký dík patří i oběma průvodcům Kamilu Hanákovi a Alici Urbanové, panu řidiči našeho autobusu Pavlu Skálovi a v neposlední řadě též mé kolegyni Markétě Johnové, která se mnou oba dva výlety statečně absolvovala.

Also, Deutschland!  Wieder irgendwann!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová

           

Červen byl v 8. a 6. ročníku měsícem návštěv odborníků z praxe, kteří si přijeli s dětmi povídat a podělit se o své životní a pracovní zkušenosti.

Žáci 8. ročníku se v rámci předmětu Člověk a svět práce zapojili do projektu Den pro školu, který spočívá v návštěvě odborníka z praxe. Nás navštívila Eliška Johnson z Corku v Irsku. Eliška dětem přijela povídat o cestě za svým snem až do týmu společnosti Apple Inc., kde pracuje jako překladatelka textů. Eliška děti motivovala, aby si šly za tím, co je baví, aby byly hodné na lidi okolo sebe a tvrdě pracovaly na zdokonalení svých silných stránek. Podle zpětně vazby, kterou děti vyplňovaly, byly s besedou spokojené a Eliška je skutečně motivovala, aby hledaly, co je opravdu baví.

Děti z 6. ročníku v rámci předmětu Výchova k občanství navštívila paní Drahomíra Dušková Havlíčková (evangelická farářka z Čáslavi). Paní Havlíčková se věnuje mnoha charitativním činnostem, a protože to bylo i naše červnové téma, s dětmi si povídala na toto téma. Děti měly spoustu zkušeností, které chtěly sdílet, takže jsme se domluvili, že budeme v setkání pokračovat ještě i na začátku dalšího školního roku. Věřím, že výsledkem nebude jen poučenost dětí, ale třeba i nějaký společný charitativní projekt.

Jana Kunášková

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘIT PRO ZAMĚSTNANCE A CIZÍ STRÁVNÍKY V TĚCHTO TERMÍNECH:

 

ČERVENEC               OD   1. 7. – 15. 7. 2022

 SRPEN                       OD 22. 8. – 31. 8. 2022

 

OBĚDY BUDOU PŘIHLÁŠENY, KDO NEBUDE OBĚD POŽADOVAT, MUSÍ SI HO VČAS ODHLÁSIT SÁM.

Úplata za předškolní vzdělávání za červenec a srpen 2022 se vybírá v týdnu 13.6. až 17.6.2022.

Platba probíhá v hotovosti u zástupkyně za mateřskou školu a platí pouze přihlášené děti s tím, že povinní předškoláci neplatí (jsou

ze zákona osvobozeni).