OPĚT V NĚMECKU – MÍŠEŇ, MORITZBURG, DRÁŽĎANY – VÝLET č. 2

Pro velký zájem, jak již jsem zmiňovala v prvním článku, jsem se rozhodla dne 10. 6. 2022 uspořádat ještě jeden programově zcela stejný výlet do Německa se 45 člennou „posádkou“ našeho autobusu. Tentokráte „účastníky zájezdu“ byli žáci sedmých, osmých, devátých tříd (na které se v prvním výletě nedostalo, tudíž měli přednost) a prostor dostaly i děti ze šestých tříd (těch byla značná převaha).

Po brzkém ranním odjezdu (5.00 hod.) od budovy školy jsme zamířili směr Praha, kde k nám přistoupila naše paní průvodkyně paní Alice Urbanová. Po krátké zastávce už nás dělilo necelých 140 km od našeho prvního cíle. Byla jím opět porcelánová manufaktura v Míšni (Staatliche Porzellan – Manufaktur Meissen), kde jsme zhlédli prohlídku výroby několika set let staré tradice a samozřejmě jsme navštívili i místní muzeum porcelánu. Poté naše kroky vedly historickým centrem Míšně až k hradu Albrechstburg, který se tyčí nad řekou Labe. Samozřejmě děti měly první prostor k nákupům a k procvičování si frází německého či anglického jazyka.

Druhou zastávkou v naší jazykovědné exkurze byl věhlasně známý zámek Moritzburg, kterému se přezdívá „Perla saského baroka“. Zámek leží na vrcholu žulové hory v krajině obklopené rozsáhlou vodní plochou; též se mu také přezdívá „vodní zámek“. Po prohlídce vnitřních interiérů za pomoci HistoPadů jsme si prošli i park a známé schodiště, po kterém v pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ utíkala Libuše Šafránková a ztratila zde střevíček, který tu dodnes opravdu je.

Posledním místem našeho výletu bylo město Drážďany, kam jsme dorazili kolem 15.00 hodiny. Čekala nás tour historickým centrem od Zwingeru, přes Residenzschloss, Hofkirche, Semperovu operu, Brühlovu terasu, Akademii umění až ke kostelu Frauenkirche na Neumarktu. Děti měly možnost se podívat i do tohoto známého kostela Frauenkirche (kostel Panny Marie), jenž byl za druhé světové války roku 1945 zcela zničen i se slavnými Silbermannovými varhanami a jehož trosky na tomto místě setrvaly do roku 1992. Celý chrámový komplex byl tedy znovu postaven v původním originále.

Děti měly poslední téměř dvouhodinové volno k využití různých nákupů suvenýrů, čokoládových bonbonů, čokolád a jiných dobrot.

A nebyl by to správný výlet, kdybychom naše putování po německém prostředí nezakončili zastávkou v McDonald´s v Drážďanech na Prager Strasse. Dát si pořádného Burgera, kopu hranolek a alespoň půllitrovou Coca Colu je sen snad každého „výletníka“. Tak toto byla zlatá tečka našeho putování po Německu.

Doufám, že se místa, která jsme navštívili, dětem líbila a „šesťáci“, tedy budoucí „sedmáci“ tak trochu získali představu o německém prostředí a jeho jazyce.

Chtěla bych ještě jednou moc pochválit všech 91 dětí, které s námi tyto výlety ve dvou exkurzích podnikly, za jejich bezproblémové chování a za pohodové strávení dne v Sasku. Velký dík patří i oběma průvodcům Kamilu Hanákovi a Alici Urbanové, panu řidiči našeho autobusu Pavlu Skálovi a v neposlední řadě též mé kolegyni Markétě Johnové, která se mnou oba dva výlety statečně absolvovala.

Also, Deutschland!  Wieder irgendwann!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová