Setkání se zajímavými lidmi

Červen byl v 8. a 6. ročníku měsícem návštěv odborníků z praxe, kteří si přijeli s dětmi povídat a podělit se o své životní a pracovní zkušenosti.

Žáci 8. ročníku se v rámci předmětu Člověk a svět práce zapojili do projektu Den pro školu, který spočívá v návštěvě odborníka z praxe. Nás navštívila Eliška Johnson z Corku v Irsku. Eliška dětem přijela povídat o cestě za svým snem až do týmu společnosti Apple Inc., kde pracuje jako překladatelka textů. Eliška děti motivovala, aby si šly za tím, co je baví, aby byly hodné na lidi okolo sebe a tvrdě pracovaly na zdokonalení svých silných stránek. Podle zpětně vazby, kterou děti vyplňovaly, byly s besedou spokojené a Eliška je skutečně motivovala, aby hledaly, co je opravdu baví.

Děti z 6. ročníku v rámci předmětu Výchova k občanství navštívila paní Drahomíra Dušková Havlíčková (evangelická farářka z Čáslavi). Paní Havlíčková se věnuje mnoha charitativním činnostem, a protože to bylo i naše červnové téma, s dětmi si povídala na toto téma. Děti měly spoustu zkušeností, které chtěly sdílet, takže jsme se domluvili, že budeme v setkání pokračovat ještě i na začátku dalšího školního roku. Věřím, že výsledkem nebude jen poučenost dětí, ale třeba i nějaký společný charitativní projekt.

Jana Kunášková