logo-skolka-na-web

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2023.

Potřebné tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Prohlášení zákonných zástupců, Vyjádření lékaře – pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování) si můžete zde vytisknout nebo je možné si je od 17. 4. 2023 vyzvednout v mateřské škole osobně. Pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší 5 let, je zápis k předškolnímu vzdělávání povinný.

Způsob podání tiskopisů k zápisu:

  1. Osobně za přítomnosti dítěte: pátek 5. 5. 2023, 16.00 – 18.00 hod. V tomto termínu proběhne zápis klasickou formou. Na Vaše dítě v mateřské škole budou čekat hračky, seznámí se s prostředím školy. Rodný list dítěte a občanský průkaz s sebou.
  2. Osobně bez přítomnosti dítěte: 2. 5. – 16. 5. 2023 po telefonické domluvě na tel. 602 343 461. K tiskopisům je třeba přidat prostou kopii rodného listu dítěte.
  3. Poštou: 2. 5. – 16. 5. 2023 na adresu Mateřská škola Golčův Jeníkov, 5. května 194, 582 82 Golčův Jeníkov a k tiskopisům přidat prostou kopii rodného listu.
  4. Datovou schránkou (y3qmc8w): 2. 5. – 16. 5. 2023 a k tiskopisům přidat prostou kopii rodného listu dítěte.

***

Přidělení registračního čísla proběhne osobně (bod 1., 2.) nebo telefonicky (bod 3., 4.).

***

Po 16. 5. 2023 bude provedeno přijímací řízení. S výsledkem budete seznámeni do 30 dnů.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vchodových dveřích mateřské školy od 31. 5. 2023  pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

***

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční 22. 6. 2023 v 15.00 hod. v budově mateřské školy.

***

 

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Proběhne v pátek 5. 5. 2023 mezi 16.00 – 18.00 hod.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a jejich děti osobně. Předloží doklady, kde bude uvedeno: datum narození dítěte, trvalý pobyt na území ČR, vízum.

 

Potřebné tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Prohlášení zákonných zástupců, Vyjádření lékaře – pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování) si můžete zde vytisknout nebo je možné si je od 17. 4. 2023 vyzvednout v mateřské škole osobně. Pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší 5 let, je zápis k předškolnímu vzdělávání povinný.

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání dětí najdete zde.

Podmínky pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete zde.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ najdete zde.

Kritéria pro přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání najdete zde.

Pokyny k oznámení o individuálním vzdělávání dítěte najdete zde.

Oznámení o individuálním vzdělávání najdete zde.

 

Výsledek přijímacího řízení do MŠ Golčův Jeníkov pro školní rok 2023/24 najdete zde.