A je tu poslední měsíc ve školním roce. Hned 1. června jsme popřáli dětem ke dni dětí a odpoledne probíhaly na multifunkčním hřišti soutěže, při kterých děti plnily různé úkoly.  Skákání přes švihadlo, slalom s míčem mezi kužely, střelba míče na branku atd. Za odměnu pak děti dostaly pěkné ceny. Další dny v ŠD jsme přizpůsobili krásnému a teplému počasí. Hlavně pobytem venku. Procházkami se zastávkou na zmrzlinu, nebo hrou s míčem. Poslední akcí ŠD byla šipkovaná. Trasa vedla od školy dolní ulicí, kolem nádraží až za město. Na stanovištích děti řešily dané úkoly – skoky na jedné noze, dřepy, ale i přírodovědné a zeměpisné hádanky. Na konci trasy čekal na děti poklad. Samé dobroty – lízátka, bonbony, čokoládky.

A co napsat na závěr. Snad jen, že se moc těšíme na prázdniny a zároveň také na to, že se po nich opět všichni sejdeme. Pěkné prázdniny, hodně sluníčka a krásných zážitků přeje celá ŠD.

Hurá na prázdniny 🙂

         

         

         

         

       

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

24. a 25. června si děti prvního stupně s nadšením vyzkoušely různé sportovní disciplíny, které ve čtvrtek plnily na hřišti, v pátek kvůli nepříznivému počasí v sokolovně. Sportovní dny pro ně připravil pan Pavel Šveřepa za pomoci fotbalistů. Tímto všem organizátorům děkujeme za příjemně strávená dopoledne.

učitelky prvního stupně

 

Ve čtvrtek 10. června jsme vyrazili autobusem na výlet do Starých Hradů. Na místě nás čekal bohatý program. Nejdříve jsme se zúčastnili kurzu v létání na koštěti, osvojili jsme si důležité povely, správné držení, … Poté jsme si prohlédli hradní půdu plnou skřítků, čarodějnic, draků a spoustou starobylých předmětů. Z půdy jsme se vypravili do hradního sklepení, kde na nás čekalo mnoho pohádkových bytostí se světelnými a zvukovými efekty. Nakonec jsme si užili nákupy suvenýrů a různých dobrot v místním obchůdku. Počasí nám přálo, na výlet rádi vzpomínáme.

R. Trachtová, L. Horáková

   

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN) BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDĚ A ŠATNĚ BERUŠEK (6.15 – 16.00 h pro přihlášené děti).

 

Ve středu 16. 6. 2021 jsme u nás ve škole přivítali mladou spisovatelku Kateřinu Maruchničovou. Přijela se svou knihou pro děti Klíčenka v kouzelném lese. Autorského čtení se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd.

Spisovatelka ze své knihy poutavě předčítala a pak s dětmi besedovala. Žáci se dověděli, co dělá spisovatel, ilustrátor, nakladatel a jak kniha vlastně vzniká. Děti si také vybarvovaly pracovní list a odpovídaly na otázky týkající se čtených úryvků z knihy. Nakonec si některé děti knihu i s věnovaným podpisem zakoupily.

Beseda se velmi vydařila což dokládá i to, že děti spisovatelku prosily, aby znovu přijela.

Učitelky 1. a 2. tříd

   

Tak máme za sebou první školní výlet.

Vyrazili jsme do Obory ve Žlebech. Autobus nás vysadil pod zámkem a my jsme prošli parkem do Obory. Tam nás čekal dvouhodinový program, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o práci v Záchranné stanici a o dravých ptácích. Vyzkoušeli jsem si i zručnost při střelbě z luku.

Nakonec jsme si koupili malý suvenýr a plni zážitku jsme se vrátili domů.

   Žáci 1. A a 1. B s Hanou Čihákovou a Jitkou Šindelářovou

Schůzka se uskuteční v úterý 22. 6. 2021 od 15.00 hod. a od 16.00 hod. (hodina byla s rodiči domluvena po telefonu) v mateřské škole (třída bude upřesněna 22.6.).

1.  Všechny třídy v mateřské škole budou od 1. 9. 2021 s celodenním provozem. Všechny děti budou mít přihlášenou celodenní stravu. Na odchodu dětí z mateřské školy se nic nemění. Děti mohou kdykoli odejít po obědě nebo zůstat odpočívat (ranní rituál se značkami dětí bude stejný). Je třeba si vždy odhlásit nebo přihlásit odpolední svačinu u vedoucí školní jídelny. Pokud dítě půjde po obědě domů, odpolední svačinu si neodhlásí, odpolední svačina propadá. Úplata za předškolní vzdělávání bude pro všechny děti stejná a to 120,- Kč měsíčně (viz Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání, která bude k dispozici od 24.6.).

2.  Provoz mateřské školy bude od 6.15 do 16.15 hod.

3.  Názvy tříd se změní na: U berušek (nyní Berušky), U kuřátek (nyní Sluníčka), U motýlků (nyní Motýlci) a U žabiček (nyní Žabičky).

Měsíc květen, máj, je pro někoho nebo většinu z nás nejkrásnějším měsícem v roce. Všechno kvete, příroda hýří barvami a všude je slyšet ptačí zpěv. Proto i my se těšíme ven. A když počasí dovolí opouštíme ŠD a trávíme čas venku. Ať už hrou s obručemi, míčem, skákáním přes gumu – tu si děti obzvlášť oblíbily. Nebo chodíme na procházky. Také jsme po dlouhé zimě uklidili multifunkční hřiště za školou.

Měsíc květen byl zaměřen na dopravní výuku. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu a pravidla pro chodce. Snažily se a vše dobře zvládly.

Poslední týden k nám do družiny přišla na praxi studentka N. Hrála si s dětmi, pomohla nám při výrobě různých výrobků – sluníčko, šnek, housenka a květináče. Na klavír nám zahrála spoustu pěkných lidových písniček, které děti znají.

Jedno odpoledne nám pro změnu zahrála paní asistentka M. na harmoniku.

Teď na nás čeká měsíc červen, tak se těšíme, jak si ho ještě pěkně užijeme.

Vychovatelky ŠD