Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., §3, odst.1, jak vyplývá z pozdějších změn,

O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV PŘERUŠEN V DOBĚ OD 16.7.2022 DO 21.8.2022.

Školní rok 2022/23 začíná 1.9.2022.

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc červenec a srpen 2022 najdete zde.

Ve středu 20. 4. 2022 podnikli žáci šestých, osmých a devátých tříd po dlouhé „koronavirové pauze“ výpravu do Hudebního divadla Karlín do Prahy na muzikálové představení KRÁLOVNA KAPESKA.

Všichni jsme byli natěšeni, hezky oblečeni a odhodláni si užít krásnou muzikálovou atmosféru.

Děj příběhu se odehrával na pohádkovém ostrově, který chce ovládnout Král temných sil – Kates a zničit tak veškerou přírodu a Královnu přírodních sil – Kapesku.

Celé představení bylo protkáno nejen krásnými zpěvy, příjemnou melodií, překrásnými kostýmy, ale i tancem, bohatou výpravou, úžasnou choreografií a kulisami.

I přes nepřízeň typicky chladného dubnového počasí jsme si odváželi z krásného divadelního prostředí ty nejúžasnější zážitky a pocity, které v nás toto představení zanechalo.

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Mírová 253, Golčův Jeníkov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo učitelky/učitele v mateřské škole.

Předpoklady:

odborná kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zdravotní způsobilost

organizační předpoklady a dobrá komunikace

pracovní tvořivost a samostatnost

pedagogická praxe v oboru vítána

 

K přihlášce přiložte:

strukturovaný životopis

krátký motivační dopis

 

Nástup do zaměstnání: 22. 8. 2022, pracovní smlouva na dobu určitou na jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Přihlášky doručte do úterý 31. 5. 2022 ředitelce školy na adresu: viskova.alena@skolagj.cz

Výběrové řízení: v následujících dvou týdnech proběhne osobní setkání v MŠ a pracovní pohovor s výběrovou komisí. Termín bude včas oznámen. Rozhodnutí o výsledku bude každému uchazeči sděleno písemně.

Mgr. Alena Víšková, ředitelka školy

                                                                                                                           

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy vyhlašuje:

 „ zvláštní zápis“ k předškolnímu vzdělávání na den 2. června 2022 od 13.00 do 15. 00 hod. v budově mateřské školy

a „zvláštní zápis“ k přijetí do 1. ročníku základní školy na den 2. června 2022 od 13.00 do 15. 00 hod. v budově základní školy

Zápis je určen výhradně pro cizince. Děti, které budou přijaty, zahájí vzdělávání 1. 9. 2022.

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a jejich děti osobně. Vyplní žádost o přijetí. Bude jim přiděleno registrační číslo.

Předloží doklady, kde bude uvedeno: datum narození dítěte, trvalý pobyt na území ČR, vízum. Děti mladší 5 let – doklad o očkování.

 

Директор початкової школи та дитячого дошкільного навчального закладу оголошує:

спеціальну реєстрацію (зарахування) дітей до дошкільної освіти 2 червня 2022 року з 13:00 до 15:00 в приміщенні дитячого дошкільного навчального закладу (дитсадка)

та

спеціальну реєстрацію (зарахування) дітей до 1-х класів початкової школи 2 червня 2022 року з 13:00 до 15:00 у приміщенні початкової школи.

Реєстрація призначена виключно для іноземців. Діти, які були зараховані до школи чи дитсадка, розпочнуть навчання з 1 вересня 2022 року.

Законні представники та їхні діти зобов’язані з’явитися для реєстрації особисто, де заповнять заяву на зарахування. Буде їм присвоєний реєстраційний номер.

Необхідно пред’явити документи, де вказано: дату народження дитиїни, постійне місце проживання в Чехії, візу. Діти до 5 років – підтвердження вакцинації.

Kritéria pro přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 najdete zde.

Критерії прийому дітей іноземців до закладів дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік 

Všechny potřebné informace najdete zde.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 najdete zde.

Ve třídě 6.A jsme se rozhodli řádně přivítat jaro a vzali jsme to od podlahy. Nejprve jsme si ozdobili květináče za pomocí ubrousků a lepidla. Každý si udělal květináč, který se mu líbí a naplnil ho zeminou se semínky pšenice nebo jiné obiloviny. Naši „zahrádku“ jsme dali na světlo a do tepla, řádně ji zalévali a už jsme jen čekali, až se zazelená. Na výsledek se můžete podívat sami. Všem přejeme krásné nejen Velikonoce, ale i všechny jarní měsíce.

Petr Minář

       

Ve školním roce 2022/23 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkové Brodě pro děti narozené 1.9.2015 – 31.8.2017 (děti před zahájením povinné školní docházky).

Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 650,- Kč (včetně DPH a pojištění). Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy v Golčově Jeníkově. Maximální počet dětí v hodině je 15. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelnosti docházky do MŠ, k nemocnosti dítěte, k individuálním záležitostem.

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM je třeba nahlásit do 22.4.2022 u zástupkyně za mateřskou školu.

1. V mateřské škole lze dítěti přihlásit nebo odhlásit přes portál školní jídelny celodenní stravu nebo odpolední svačinu. Obědy nebo dopolední svačiny odhlásit a přihlásit nelze, i když Vás tam portál pustí.

2. Všechny děti z mateřské školy mají obědy stejné a to podle jídelníčku vyvěšeného na nástěnce umístěné pod schody ve vestibulu mateřské školy. Nelze na portálu školní jídelny přihlásit nebo odhlásit oběd 1 nebo oběd 2, i když Vás tam portál pustí.

Poslední březnový den se žáci 7. B – Jaroslav Prchal a Jakub Vízner – vypravili na SOŠ a SOU technické do Třemošnice, aby se zúčastnili soutěže zručnosti žáků ZŠ. Když dorazili na místo, tak se seznámili se vším, co je čeká a pustili se do práce. Musím přiznat, že byli velmi netrpěliví a chtěli začít ještě dřív, než byla soutěž zahájena. Měli za úkol vyrobit jednotlivé části dřevěného hlavolamu, složit je dohromady a tím zároveň hlavolam vyřešit. To se povedlo Járovi, který celou soutěž v jednotlivcích vyhrál a ani Kuba nebyl pozadu, jen se mu nepodařilo jednotlivé části složit. Jako družstvo se naši žáci umístili na druhém místě. Odměnou nebyl jen dobrý oběd v místní školní jídelně a ceny, které si oba odnesli domů, ale také řada zážitků a nových dovedností. Všichni si celý den náramně užili a bavili se. Žákům naší školy patří gratulace a pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

Petr Minář