Důležité upozornění pro rodiče!!!

1. V mateřské škole lze dítěti přihlásit nebo odhlásit přes portál školní jídelny celodenní stravu nebo odpolední svačinu. Obědy nebo dopolední svačiny odhlásit a přihlásit nelze, i když Vás tam portál pustí.

2. Všechny děti z mateřské školy mají obědy stejné a to podle jídelníčku vyvěšeného na nástěnce umístěné pod schody ve vestibulu mateřské školy. Nelze na portálu školní jídelny přihlásit nebo odhlásit oběd 1 nebo oběd 2, i když Vás tam portál pustí.