Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky si můžete stáhnout a vytisknout zde. Vyplněné žádosti je možné doručit do školy v době od 1. dubna do 17. dubna 2020 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (y3qmc8w)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pospisilova.eva2@skolagj.cz)
  3. poštou
  4. osobní podání (po předchozí telefonické dohodě s hospodářkou tel. č. 569 433 249, v době od 8.30 do 11.00 hod.)

 

Žádost o ošetřovné Vám zašleme elektronicky na základě dotazu na tel. 569 433 249 nebo na emailu pospisilova.eva2@skolagj.cz. Osobní návštěva není nutná!

V pondělí 16. 3. 2020 proběhlo další jednání se zřizovatelem:

OD ÚTERÝ 17. 3. 2020 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN.

Doporučujeme sledovat aktuální dění na webu školy.

Žádost o ošetřovné Vám zašleme elektronicky na základě dotazu na tel. 569 433 249 nebo na emailu pospisilova.eva2@skolagj.cz. Osobní návštěva není nutná.

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov je z organizačních důvodů na velikonoční prázdniny (čtvrtek 9. 4. 2020) přerušen. Pátek 10. 4. 2020 je státní svátek.

Vzhledem k současné situaci je zápis dětí do 1. třídy odložen.

Provoz MŠ Golčův Jeníkov v době nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, v době mimořádných opatření

  •  V pátek 13. 3. 2020 proběhlo jednání s radou města: Zatím platí, že provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov od 16. 3. 2020 není přerušen ani omezen. Další jednání proběhne v pondělí 16. 3. a bude se týkat dalšího provozu MŠ, možného uzavření provozu MŠ. Další situace se může tedy změnit dle aktuálního dění.
  • Rodiče, prosíme, aby byla zvážena z preventivních důvodů nutnost docházky vašeho dítěte do MŠ.
  • Pokud vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zažívací problémy,…), učiňte opatření a nechte své dítě doma.

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci školy odhlášený oběd ve školní jídelně, odhlášení bude trvat po celou dobu uzavření školy (na školní stravování není v době uzavření školy nárok, viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Děkujeme za pochopení –  školní jídelna Golčův Jeníkov

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které reaguje na nepříznivý vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, je od pondělí 16. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na výuce. Tento zákaz platí do odvolání.

Bližší informace naleznete zde.

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 se ruší 16. a 17. 3. 2020 akce Jarní hrátky.