Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se na rámec dosavadních opatření zakazuje od 1. 3. 2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy a dětí v  mateřské škole.

Všichni žáci a učitelé naší školy mají nárok po dobu distanční výuky na obědy.

Od 2. 3. 2021 se bude vařit pouze oběd č. 1.

Pro žáky 3. – 9. ročníků se provoz a režim vydávání obědů nemění. Žáci 1. a 2. ročníků mají od 1. 3. 2021 odhlášené obědy. Pokud mají zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit v přihlašovacím systému školní jídelny nebo telefonicky u vedoucí ŠJ. Oběd jim bude vydán v době od 11.30 do 12.00 hod. do jídlonosičů.

 

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov je od 1. 3. 2021 přerušen – nařízení vlády.

Příslušné usnesení o omezení provozu škol najdete zde.

Od 25. února 2021 platí nové nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19.

Všichni žáci musí mít obličej chráněný obličejovou maskou – chirurgickou rouškou. Je zakázáno používat látkovou roušku.

Prosíme rodiče, aby toto nařízení respektovali a žádáme je o pomoc při jeho plnění.

Z důvodů nepříznivé situace Covid-19 neproběhne v MŠ akce pro řádné předškoláky s názvem „Zápis nanečisto“. Informace týkající se školní zralosti a připravenosti dostanete ve svých třídách formou letáku.

Nakladatelství Nová škola s.r.o umožnila do 30. 4. 2021 bezplatný přístup do interaktivní učebnice „Zápis je tu“, která pomůže s přípravou na zápis do 1. třídy ZŠ.

www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=zapis-je-tu/zapis-je-tu.mc

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, písemně o odklad zažádají v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost se dokládá doporučujícím posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým najdete zde.