Vážení rodiče a přátelé školy,

dary škole (finanční nebo věcné) jsou významnou pomocí při zajištění rozvoje naší školy. Podpora prostřednictvím SRDPŠ je popsána na stránce SRDPŠ. Níže jsou shrnuty dary, které jsou určeny pro přímou podporu školy. Velmi si vážíme všech druhů podpor.

PŘÍMÁ POMOC

Přestože Základní a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace, disponuje určitými omezenými finančními prostředky, vždy existují položky, které nám rozpočet jednoduše nedovolí. Snažíme se školu rozvíjet, modernizovat a zlepšovat její prostředí. Budeme vás také postupně seznamovat, co jsme pořídili nad rámec finančního pokrytí běžného provozu školy.

Jsou různé možnosti jak darovat finance, zboží nebo služby naší škole:

  • VĚCNÝ DARLIST PŘÁNÍ  je vytvořený a aktualizovaný učiteli a vedením školy. Kontaktujte zástupkyni ředitele a potvrďte si přesnou specifikaci produktu. Následně můžete zboží zakoupit, zaplatit a uvést dodací adresu naší školu. Darovací smlouvu připravíme.
  • FINANČNÍ DAR – Jestliže preferujete darování finanční částky je možno zaslat finanční obnos odpovídající požadované položce/položkám na bankovní účet školy. V poznámce při platbě nezapomeňte uvést, jaké položky se dar týká. Z daru bude nakoupena pouze tato položka. Kontaktujte zástupkyni ředitele kvůli přesné specifikaci a přípravě darovací smlouvy.
  • PŘÍMÝ DAR – Disponujete-li stejným nebo podobným zbožím nebo službami, které odpovídají položkám v LISTu PŘÁNÍ, kontaktujte zástupkyni ředitele. Vybavení školy musí být schváleno atesty.
  • DOBROVOLNICTVÍ – Pokud byste nám chtěli pomoci v přímé práci s dětmi (kroužky organizované školou atd.) nebo jakoukoli jinou formou, moc rádi se s vámi domluvíme.

Fotografie a ceny v LISTu PŘÁNÍ, jsou ze zjištění na našem trhu v době zapsání do tohoto listu a mohou být i přibližné.  Můžete nalézt lepší ceny i jiné zboží.

Za účelem snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dárcům rádi nabídneme zveřejnění jejich loga (firemním) nebo jména (jednotlivcům) s popisem podpory.

Děkujeme Vám za Vaši podporu ve formě sponzorských darů. Velice si jí vážíme.