Provozní doba ŠD
Školní družina zabezpečuje pro děti ranní a odpolední provoz:
ranní 6.00 – 7.15 hod.
odpolední 11.05 – 16.30 hod.

Konzultace pro rodiče
denně 7.15 – 7.30 hod., příp. kdykoli po předchozí dohodě

V době od 13.30 do 15.00 hod. nelze dítě vyzvednout, není možný ani přechod dětí do zájmových kroužků, neboť školní družina většinou pobývá mimo budovu.