Od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic školní jídelny!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2024.

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi Vám oznámit, že v pondělí 27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci základní školy a mateřské školy rozhodli připojit ke stávce. Důvodem je obava z plánovaných opatření vlády, která by mohla ohrozit kvalitu vzdělávání a běžný chod školy. Stávka znamená uzavření všech pracovišť školy, nebude probíhat výuka, uzavřena zůstane školní družina i školní jídelna.

Děkuji za pochopení

Alena Víšková, ředitelka školy

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z bezpečnostních důvodů (stavební a malířské práce v šatnách a instalace kamerového systému) v pátek  29. září 2023 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

Přihlášky do školní jídelny:

1. Žáci budoucích prvních tříd dostanou přihlášku ke stravování v mateřské školce.

Pokud někdo přihlášku mít nebude je k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo na stránkách školy oddíl školní jídelna.

Tato přihláška bude platná po celou školní docházku (1. až 9. ročník).

2. Letos žáci již tedy přihlášku nedostanou a přihlášení bude pokračovat i na další rok.

3. Pokud máte přihlášky pouze na určité dny a budete potřebovat udělat změnu v systému, stačí kontaktovat vedoucí školní jídelny, u které změnu provedete.

4. Nově příchozí žáci dostanou přihlášky nové.

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘIT PRO ZAMĚSTNANCE A CIZÍ STRÁVNÍKY.

 

ČERVENEC – OD 3. 7. – 14. 7. 2023

SRPEN – OD 21. 8. – 1. 9. 2023

 

OBĚDY SI ODHLAŠUJE KAŽDÝ STRÁVNÍK SÁM.

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že MŠMT mění termín jarních prázdnin pro školní rok 2024:

od 12. do 18. února 2024

 

 od 1. 3. 2023 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 30,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 32,- Kč
15 let (II. stupeň) 33,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 44,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 48,- Kč

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic ŠJ!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2023

 od 1. 12. 2022 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 31,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 33,- Kč
15 let (II. stupeň) 34,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 45,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 27,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 49,- Kč

  

 

 

 

Od 1. 12. 2022 se budou měnit ceny obědů. Prosím překontrolujte si svá inkasa na účtu.