V měsíci listopadu bude školní jídelna v provozu.

Všichni žáci mají nárok na obědy po celou dobu distanční výuky k odebrání do jídlonosičů od 11.00 – 11. 30 hod.

Žádáme zájemce o stravování na měsíc listopad, aby si obědy přihlásili.

Ostatní žáci budou mít obědy automaticky odhlášené.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na 1. i 2. stupni základních škol.

Žáci přechází na vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna je v provozu. Žáci mají možnost odebrání obědů od 11. 00 do 11. 30 hod. do jídlonosičů.

Nárok na ošetřovné: škola nevystavuje žádné potvrzení. Každý rodič si napíše čestné prohlášení.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude mít na svých webových stránkách formulář – žádost o ošetřovné, který bude ke stažení.

Všechny nové informace a pokyny ke vzdělávání žáků budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k onemocnění covid-19 najdete zde.

V areálu školy probíhá stavba nové sportovní haly. Pokyny k bezpečnosti žáků v průběhu stavby najdete zde.

PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN BUDE OD 1. 7. – 10. 7. A OD 17. 8. – 31. 8. 2020

Od 1. 6. 2020 se mění ceny obědů.

 

Cizí strávníci                      73,- Kč

 

První platba proběhne 20. května 2020 na červen.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

Od 1. 9. 2020 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      39,- Kč

7 let (MŠ)                            43,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           27,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        29,- Kč

15 let (II. stupeň)                30,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2020.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci školy odhlášený oběd ve školní jídelně, odhlášení bude trvat po celou dobu uzavření školy (na školní stravování není v době uzavření školy nárok, viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Děkujeme za pochopení –  školní jídelna Golčův Jeníkov

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které reaguje na nepříznivý vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, je od pondělí 16. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na výuce. Tento zákaz platí do odvolání.

Bližší informace naleznete zde.