Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že MŠMT mění termín jarních prázdnin pro školní rok 2024:

od 12. do 18. února 2024

 

 od 1. 3. 2023 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 30,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 32,- Kč
15 let (II. stupeň) 33,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 44,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 48,- Kč

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic ŠJ!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2023

 od 1. 12. 2022 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 31,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 33,- Kč
15 let (II. stupeň) 34,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 45,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 27,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 49,- Kč

  

 

 

 

Od 1. 12. 2022 se budou měnit ceny obědů. Prosím překontrolujte si svá inkasa na účtu.

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních a bezpečnostních důvodů v pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1. 9. 2022 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let MŠ 42,- Kč
7 let 46,- Kč
7 – 10 let (I. stupeň) 29,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 31,- Kč
15 let (II. stupeň) 32,- Kč
Dospělí 73,- Kč
Cizí strávníci 75,- Kč

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘIT PRO ZAMĚSTNANCE A CIZÍ STRÁVNÍKY V TĚCHTO TERMÍNECH:

 

ČERVENEC               OD   1. 7. – 15. 7. 2022

 SRPEN                       OD 22. 8. – 31. 8. 2022

 

OBĚDY BUDOU PŘIHLÁŠENY, KDO NEBUDE OBĚD POŽADOVAT, MUSÍ SI HO VČAS ODHLÁSIT SÁM.

Pro školní rok 2021/2022 jsme dávali přihlášky na školní stravování na celou školní docházku. Letos žáci již tedy přihlášku nedostanou a přihlášení bude pokračovat i pro školní rok 2022/2023. Pokud máte přihlášky pouze na určité dny a budete potřebovat udělat změnu, stačí kontaktovat vedoucí školní jídelny, u které změnu provedete. Nově příchozí žáci dostanou přihlášky nové.

Z důvodu zdražení potravin bude od 1. 9. 2022 učiněna změna ceny obědů. Částka bude upřesněna a vyvěšena na webové stránky školy. Prosíme o kontrolu a případně o navýšení částky inkasa u banky.

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic školní jídelny!

 

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2022