PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM PRÁZDNIN BUDE OD 1. 7. – 10. 7. A OD 17. 8. – 31. 8. 2020

Od 1. 6. 2020 se mění ceny obědů.

 

Cizí strávníci                      73,- Kč

 

První platba proběhne 20. května 2020 na červen.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

Od 1. 9. 2020 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      39,- Kč

7 let (MŠ)                            43,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           27,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        29,- Kč

15 let (II. stupeň)                30,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2020.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci školy odhlášený oběd ve školní jídelně, odhlášení bude trvat po celou dobu uzavření školy (na školní stravování není v době uzavření školy nárok, viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Děkujeme za pochopení –  školní jídelna Golčův Jeníkov

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které reaguje na nepříznivý vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, je od pondělí 16. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na výuce. Tento zákaz platí do odvolání.

Bližší informace naleznete zde.

Uveřejňujeme dokumenty, které obdržela naše škola v souvislosti s šířením nového viru COVID-19.

Doporučení MŠMT naleznete zde.

Leták s informacemi o postupu proti  šíření nákazy naleznete zde.

O vánočních prázdninách (23. 12. – 31. 12. 2019) bude ve školní jídelně provoz přerušen.

Provoz bude zahájen 2. 1. 2020.

Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2019 (podzimní prázdniny) bude školní jídelna mimo provoz (výměna oken).

Od 1. 9. 2019 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      37,- Kč

7 let (MŠ)                            41,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           25,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        27,- Kč

15 let (II. stupeň)                28,- Kč

Cizí strávníci                      68,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2019.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.

 

Provoz ve školní jídelně během prázdnin bude od 1. 7. do 12. 7. a od 19. 8. do 30. 8. 2019.