V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z bezpečnostních důvodů (stavební a malířské práce v šatnách a instalace kamerového systému) v pátek  29. září 2023 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

Přihlášky do školní jídelny:

1. Žáci budoucích prvních tříd dostanou přihlášku ke stravování v mateřské školce.

Pokud někdo přihlášku mít nebude je k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo na stránkách školy oddíl školní jídelna.

Tato přihláška bude platná po celou školní docházku (1. až 9. ročník).

2. Letos žáci již tedy přihlášku nedostanou a přihlášení bude pokračovat i na další rok.

3. Pokud máte přihlášky pouze na určité dny a budete potřebovat udělat změnu v systému, stačí kontaktovat vedoucí školní jídelny, u které změnu provedete.

4. Nově příchozí žáci dostanou přihlášky nové.

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘIT PRO ZAMĚSTNANCE A CIZÍ STRÁVNÍKY.

 

ČERVENEC – OD 3. 7. – 14. 7. 2023

SRPEN – OD 21. 8. – 1. 9. 2023

 

OBĚDY SI ODHLAŠUJE KAŽDÝ STRÁVNÍK SÁM.

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že MŠMT mění termín jarních prázdnin pro školní rok 2024:

od 12. do 18. února 2024

 

 od 1. 3. 2023 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 30,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 32,- Kč
15 let (II. stupeň) 33,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 44,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 48,- Kč

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic ŠJ!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2023

 od 1. 12. 2022 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 31,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 33,- Kč
15 let (II. stupeň) 34,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 45,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 27,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 49,- Kč

  

 

 

 

Od 1. 12. 2022 se budou měnit ceny obědů. Prosím překontrolujte si svá inkasa na účtu.

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních a bezpečnostních důvodů v pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1. 9. 2022 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let MŠ 42,- Kč
7 let 46,- Kč
7 – 10 let (I. stupeň) 29,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 31,- Kč
15 let (II. stupeň) 32,- Kč
Dospělí 73,- Kč
Cizí strávníci 75,- Kč