Ve školním roce 2020/2021 naše škola žádné nepovinné předměty nenabízí.