Hurá, začínají prázdniny, můžeme sbírat maliny nebo také jahody a cákat se u vody!

V měsíci červnu děti ve školní družině prožily „indiánské léto“. Vcítily se do role indiánů a četly jejich divoké příběhy. Vytvořili jsme si lapače snů a indiánské obydlí – TÝPÝ. Poslední dny školního roku jsme prožili na sluníčku při zábavných hrách.

Přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí!

                                                              Irena Kratochvílová a Renáta Lišková, vychovatelky ŠD

        

 

Upozornění

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí od 9 do 11 hodin dopoledne.
Přejeme všem krásné léto.

Potřeby pro žáky 1. třídy

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nalezte zde

Hodina pohybu navíc – ocenění žáků

Děti, které pravidelně navštěvovaly Hodinu pohybu navíc, byly 30. června oceněny sportovními diplomy, které byly podepsány významnými českými sportovci. Všichni byli překvapeni a nadšeni. Hodina pohybu navíc děti velmi bavila. V průběhu celého školního roku aktivně sportovaly a učily se nové hry. Bylo to príma!!!

  

Diplom si můžete prohlédnout zde.

Rozloučení druhých tříd se školním rokem 2016/2017

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci 2. A a 2. B se svými rodiči a třídními učitelkami rozloučili se školním rokem. Sešli jsme se u školy a děti cestou k rybníku Rochoťáku plnily úkoly, které jim třídní učitelky připravily. V cíli je čekaly vtipné úkoly, které řešily společně s rodiči. Za odměnu dostaly sladkosti a tečkou za společným setkáním bylo opékání špekáčků. Akce se vydařila a všichni jsme si užili příjemný večer.

                                                                                                                                                                                          Hana Čiháková a Jitka Šindelářová

Návštěva kina

Žáci II. stupně strávili předposlední školní den v kině. Film Zrození hrdiny je inspirovaný skutečným příběhem muže, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu.

A teď už jen pro vysvědčení a hurá na prázdniny!!

Beseda s Jarmilou Kratochvílovou

Žáci 5. ročníku využili přítomnosti Jarmily Kratochvílové v úterý 27. 6. ve škole a uspořádali s ní besedu, při které se dozvěděli mnoho zajímavých informací z osobního i sportovního života této vynikající české běžkyně. Jarmila jim také přinesla ukázat nejcennější medaile, které získala během své sportovní kariéry. Děti pozorně poslouchaly a na závěr ji odměnily potleskem a květinou.

      

Sportovní den

Dne 27. 6. 2017 se na naší základní škole konal Sportovní den v duchu “Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát”. Na akci byla přítomna patronka naší školy Jarmila Kratochvílová, která celý atletický den vlídnými slovy zahájila a rozběhla štafetový běh. Všechny děti v čele s třídními učitelkami se zúčastnily Maratonského běhu (děti z 1. a 2. tříd běžely 110 m; děti ze 3. – 6. tříd běžely 220 m; žáci ze 7. – 9. tříd běželi 330 m – výsledný čas byl 2:38,06). Dalšími disciplínami byly: skok daleký a hod kriketovým míčkem. O doprovodný program se starali žáci z 9. tříd. Děti z 1. stupně obdržely po absolvování všech disciplín krásné diplomy, kterých si patřičně vážily. Celkem se zúčastnilo 289 žáků z 1. a 2. stupně. Celé sportovní dopoledne se neslo v přátelské atmosféře a se zapálením pro sport.

 

              

Prevence sociálně patologických jevů

26. června se na naší škole uskutečnil preventivní program zaměřený na sociálně patologické jevy a rizikové chování mládeže. Program se jmenoval „Když chceš, tak to dokážeš“. Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. ročníku. Akci financovalo SRPDŠ.
Realizátorem programu byl Radek Banga – frontman skupiny GIPSY.cz., zpěvák, rapper, tanečník a režisér. Při besedování s dětmi se dotkl témat národnostních menšin, rasismu, domácího násilí, týrání dětí. Podělil se o osobní příběh i své zkušenosti. Motivoval žáky k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, rasismu, agrese a kriminality.
„Pro každého člověka je důležité mít chuť a odvahu něco se svým životem udělat, změnit ho a splnit si své sny“.

A. Víšková

Honza a drak

Žákyně a žáci 5. B pod režijním vedením pana učitele Jiřího Blabolila nacvičili pohádku podle scénáře Kláry Machové „Honza a drak“ a ve čtvrtek 22. 6. ji předvedli žákům prvních a druhých tříd. Páťákům se představení vydařila a děti jim poděkovaly potleskem. Svá vystoupení žáci 5. B zakončili kvízem, kterým si ověřili pozornost malých diváků.