V měsíci červnu děti ve školní družině prožily „indiánské léto“. Vcítily se do role indiánů a četly jejich divoké příběhy. Vytvořili jsme si lapače snů a indiánské obydlí – TÝPÝ. Poslední dny školního roku jsme prožili na sluníčku při zábavných hrách.

Přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí!

                                                              Irena Kratochvílová a Renáta Lišková, vychovatelky ŠD

        

 

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí od 9 do 11 hodin dopoledne.
Přejeme všem krásné léto.

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nalezte zde

Děti, které pravidelně navštěvovaly Hodinu pohybu navíc, byly 30. června oceněny sportovními diplomy, které byly podepsány významnými českými sportovci. Všichni byli překvapeni a nadšeni. Hodina pohybu navíc děti velmi bavila. V průběhu celého školního roku aktivně sportovaly a učily se nové hry. Bylo to príma!!!

  

Diplom si můžete prohlédnout zde.

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci 2. A a 2. B se svými rodiči a třídními učitelkami rozloučili se školním rokem. Sešli jsme se u školy a děti cestou k rybníku Rochoťáku plnily úkoly, které jim třídní učitelky připravily. V cíli je čekaly vtipné úkoly, které řešily společně s rodiči. Za odměnu dostaly sladkosti a tečkou za společným setkáním bylo opékání špekáčků. Akce se vydařila a všichni jsme si užili příjemný večer.

                                                                                                                                                                                          Hana Čiháková a Jitka Šindelářová

Žáci II. stupně strávili předposlední školní den v kině. Film Zrození hrdiny je inspirovaný skutečným příběhem muže, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu.

A teď už jen pro vysvědčení a hurá na prázdniny!!

Žáci 5. ročníku využili přítomnosti Jarmily Kratochvílové v úterý 27. 6. ve škole a uspořádali s ní besedu, při které se dozvěděli mnoho zajímavých informací z osobního i sportovního života této vynikající české běžkyně. Jarmila jim také přinesla ukázat nejcennější medaile, které získala během své sportovní kariéry. Děti pozorně poslouchaly a na závěr ji odměnily potleskem a květinou.

      

Dne 27. 6. 2017 se na naší základní škole konal Sportovní den v duchu „Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát“. Na akci byla přítomna patronka naší školy Jarmila Kratochvílová, která celý atletický den vlídnými slovy zahájila a rozběhla štafetový běh. Všechny děti v čele s třídními učitelkami se zúčastnily Maratonského běhu (děti z 1. a 2. tříd běžely 110 m; děti ze 3. – 6. tříd běžely 220 m; žáci ze 7. – 9. tříd běželi 330 m – výsledný čas byl 2:38,06). Dalšími disciplínami byly: skok daleký a hod kriketovým míčkem. O doprovodný program se starali žáci z 9. tříd. Děti z 1. stupně obdržely po absolvování všech disciplín krásné diplomy, kterých si patřičně vážily. Celkem se zúčastnilo 289 žáků z 1. a 2. stupně. Celé sportovní dopoledne se neslo v přátelské atmosféře a se zapálením pro sport.

 

              

26. června se na naší škole uskutečnil preventivní program zaměřený na sociálně patologické jevy a rizikové chování mládeže. Program se jmenoval „Když chceš, tak to dokážeš“. Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. ročníku. Akci financovalo SRPDŠ.
Realizátorem programu byl Radek Banga – frontman skupiny GIPSY.cz., zpěvák, rapper, tanečník a režisér. Při besedování s dětmi se dotkl témat národnostních menšin, rasismu, domácího násilí, týrání dětí. Podělil se o osobní příběh i své zkušenosti. Motivoval žáky k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, rasismu, agrese a kriminality.
„Pro každého člověka je důležité mít chuť a odvahu něco se svým životem udělat, změnit ho a splnit si své sny“.

A. Víšková

Žákyně a žáci 5. B pod režijním vedením pana učitele Jiřího Blabolila nacvičili pohádku podle scénáře Kláry Machové „Honza a drak“ a ve čtvrtek 22. 6. ji předvedli žákům prvních a druhých tříd. Páťákům se představení vydařila a děti jim poděkovaly potleskem. Svá vystoupení žáci 5. B zakončili kvízem, kterým si ověřili pozornost malých diváků.