Hurá, začínají prázdniny, můžeme sbírat maliny nebo také jahody a cákat se u vody!

V měsíci červnu děti ve školní družině prožily „indiánské léto“. Vcítily se do role indiánů a četly jejich divoké příběhy. Vytvořili jsme si lapače snů a indiánské obydlí – TÝPÝ. Poslední dny školního roku jsme prožili na sluníčku při zábavných hrách.

Přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí!

                                                              Irena Kratochvílová a Renáta Lišková, vychovatelky ŠD