Informace k přihlašování do sportovních kroužků DDM Světlá nad Sázavou, pobočka Golčův Jeníkov najdete zde.

Poplatek za ŠD: 350,- Kč za jedno pololetí školního roku, kdo chodí pouze ráno 60,- Kč za jedno pololetí školního roku. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do konce září. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit do konce ledna. Lze uhradit i celý školní rok 700,- Kč, ranní 120,- Kč do konce září.
Platby posílejte na číslo účtu: 1124390359/0800, variabilní symbol 4444, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, ve výjimečných případech lze platit hotově.

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda, blíží se podzim a s ním i zahájení nového školního roku. Věříme, že bude mnohem klidnější než předchozí dva roky.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách. Provoz školy se řídí nařízeními MZD a MŠMT, kterým se žádná škola nevyhne. Manuál je zveřejněn na stránkách MŠMT. Informace o provozu školní družiny a školní jídelny budou poskytnuty 1. 9. ihned po slavnostním zahájení. Rodiče si mohou zakoupit čip do jídelny za 100,- Kč.

Žáky 1. ročníků mohou 1. 9. doprovázet rodiče, po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci i dospělí nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě fotografování si ji mohou sundat.

Průběh samotestování antigenními testy:

ve středu 1. září 2021 se budou testovat žáci 2. až 9. ročníků

ve čtvrtek 2. září 2021 se budou testovat žáci 1. ročníků

v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září proběhne další testování všech žáků (1. – 9.)

 

Pokud žák nebude v těchto dnech přítomen ve škole, provede se testování následující den.

 

Netestují se:

žáci, kteří prodělali onemocnění covid 19 a neuplynulo více jak 180 dní – předloží třídnímu učiteli potvrzení o prodělané nemoci

žáci starší 12 let, kteří mají dvě dávky očkování proti covid 19 a od poslední dávky uplynulo 14 dní – předloží třídnímu učiteli certifikát o provedeném očkování

žáci, kteří byli testování PCR testem s negativním výsledkem ne starším 7 dnů – předloží potvrzení o testu

žáci, kteří byli testování rychlým antigenním testem s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin – předloží potvrzení o testu

 

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít po celou dobu přítomnosti v budově školy nasazený respirátor (ve třídě při výuce a ve společných prostorách). Sundají ho jen v případě konzumace jídla a pití, kdy budou usazeni odděleně od ostatních. Tyto děti také nebudou moci zpívat v hodinách hudební výchovy a cvičit při tělocviku, pokud se nebude odehrávat venku. Toto opatření platí do 10. září.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2021.

Žádáme všechny rodiče, aby pravidelně navštěvovali webové stránky školy a EŽK, kde jsou průběžně zveřejňovány pokyny ke školní docházce a informace o akcích a dění ve škole.

 

 

 

 

A je tu poslední měsíc ve školním roce. Hned 1. června jsme popřáli dětem ke dni dětí a odpoledne probíhaly na multifunkčním hřišti soutěže, při kterých děti plnily různé úkoly.  Skákání přes švihadlo, slalom s míčem mezi kužely, střelba míče na branku atd. Za odměnu pak děti dostaly pěkné ceny. Další dny v ŠD jsme přizpůsobili krásnému a teplému počasí. Hlavně pobytem venku. Procházkami se zastávkou na zmrzlinu, nebo hrou s míčem. Poslední akcí ŠD byla šipkovaná. Trasa vedla od školy dolní ulicí, kolem nádraží až za město. Na stanovištích děti řešily dané úkoly – skoky na jedné noze, dřepy, ale i přírodovědné a zeměpisné hádanky. Na konci trasy čekal na děti poklad. Samé dobroty – lízátka, bonbony, čokoládky.

A co napsat na závěr. Snad jen, že se moc těšíme na prázdniny a zároveň také na to, že se po nich opět všichni sejdeme. Pěkné prázdniny, hodně sluníčka a krásných zážitků přeje celá ŠD.

Hurá na prázdniny 🙂

         

         

         

         

       

Měsíc květen, máj, je pro někoho nebo většinu z nás nejkrásnějším měsícem v roce. Všechno kvete, příroda hýří barvami a všude je slyšet ptačí zpěv. Proto i my se těšíme ven. A když počasí dovolí opouštíme ŠD a trávíme čas venku. Ať už hrou s obručemi, míčem, skákáním přes gumu – tu si děti obzvlášť oblíbily. Nebo chodíme na procházky. Také jsme po dlouhé zimě uklidili multifunkční hřiště za školou.

Měsíc květen byl zaměřen na dopravní výuku. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu a pravidla pro chodce. Snažily se a vše dobře zvládly.

Poslední týden k nám do družiny přišla na praxi studentka N. Hrála si s dětmi, pomohla nám při výrobě různých výrobků – sluníčko, šnek, housenka a květináče. Na klavír nám zahrála spoustu pěkných lidových písniček, které děti znají.

Jedno odpoledne nám pro změnu zahrála paní asistentka M. na harmoniku.

Teď na nás čeká měsíc červen, tak se těšíme, jak si ho ještě pěkně užijeme.

Vychovatelky ŠD

           

           

           

Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2021/22, vyplní přihlášku, kterou naleznou na stránkách školy v sekci školní družina – dokumenty. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí do 18. 6. 2021 do školní družiny (poštou, osobně, vložením do schránky na bráně školy).

Bližší informace o vyplnění přihlášky volejte na tel. číslo 601 372 240 (pondělí – pátek, od 13, 00 hod. do 15, 00 hod.)

Vychovatelky ŠD

Celý březen a část měsíce dubna děti opět prožily při distanční výuce doma. 12. dubna ale školy otevřely a zároveň i družiny. Děti se do školy už moc těšily.

Ve školní družině jsme začali vyrábět jarní výzdobu – motýly, květiny, stromy, ale i čarodějnice. Už teď máme plné nástěnky, chodby a třídy ŠD. Dětem se to moc povedlo.

Zpíváním velikonočních koled jsme si připomněli Velikonoce.

A přicházející jaro nás i párkrát pozvalo na procházku, kterou jsme neodmítli.

Vychovatelky ŠD

         

         

       

 

 

Vážení rodiče, zde naleznete veškeré potřebné informace k otevření školy a k přechodu na prezenční rotační výuku. Prosíme, abyste si vše pozorně přečetli. V případě dotazů se obraťte na vedení základní školy nebo na třídní učitelky.

Podle nařízení MŠMT a MZd bude zahájena prezenční rotační výuka.

Týden od 12. 4. do 16. 4. – lichý týden

K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 2. B

v 7. 10 hod. – 2. A

v 7. 20 hod. – 1. B

v 7. 30 hod. – 1. A

v 7. 40 hod. – 3. třída

 Týden od 19. 4. do 23. 4. 2021 – sudý týden

 K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 4. A

v 7. 10 hod. – 4. B

v 7. 20 hod. – 5. A

v 7. 30 hod. – 5. B

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.

 

Školní družina:

Ráno půjdou žáci po příchodu do budovy školy ihned do svých tříd, kde budou pod dozorem vychovatelek školní družiny a vyučujících.

Odpolední školní družina bude v normálním provozu za dodržování epidemiologických opatření.

Školní jídelna:

Žádáme rodiče, aby si hlídali stravování svých dětí. Výuka bude rotační, proto se obědy budou přihlašovat po týdnech, kdy dítě bude ve škole.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 9. 4. do 7. 00 hod. na týden od 12. 4. do 16. 4. 2021.

Žáci 4. a 5. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 16. 4. do 7. 00 hod. na týden od 19. 4. do 23. 4. 2021.

To celé se bude po týdnech opakovat.

Žáci na distanční výuce mají stále nárok na obědy, které si odnesou v jídlonosičích, a to ve stejný čas jako doposud.

Žáci v izolaci nebo v karanténě (ani jejich zákonní zástupci) si obědy nemohou vyzvedávat.

Informace pro rodiče k testování žáků najdete zde.