Provoz školní družiny bude v době jarních prázdnin ( 1. 2. – 7. 2. 2021) z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených dětí) přerušen.

Od 4 . ledna 2021 bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět on-line výuka. Rozvrh pro on-line výuku bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání.

Rozvrh pro online výuku od 4. 1. 2021

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit každou nepřítomnost na on-line hodině třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu.

Škola nabízí zapůjčení techniky s připojením na internet pro on-line výuku. Pokud máte zájem, kontaktujte vedení školy.

Provoz školní družiny:

ranní družina: žáci po příchodu do budovy školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na zahájení výuky pod dozorem vychovatelek

odpolední družina: bude v normálním režimu od 11 hodin do 16. 30 hodin tak, aby žáci 1. a 2. tříd byli od sebe odděleni

Provoz školní jídelny:

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy. Kdo oběd nechce, musí si ho sám odhlásit, a to nejpozději do pondělí 4. 1. do 7.00 hod!!!

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za sníženou cenu. Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.30 – 12.00 hodin.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a informace v elektronické žákovské knížce.

 

 

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy o vrácení části úplaty za školní družinu za měsíce říjen a listopad.

Částka bude vyplacena zákonným zástupcům v měsíci lednu proti podpisu.

 Měsíc říjen a listopad utekl jako voda. Covid dal veškerou svou silou najevo, že je stále tu. Školy a ŠD musely být opět zavřeny. Koncem listopadu jsme se ale mohli do škol vrátit a pak už jsme si užívali veškeré vánoční radovánky. Děti v družině připravovaly různé výrobky a výzdobu. Čerty, Mikuláše, anděly a sněhuláky. Malovaly zimní krajiny. Malými dárečky jsme obdarovali seniory v pečovatelském domě. Děti také od Ježíška dostaly plno nových dárků: stavebnice, hračky, malířské a sportovní potřeby.

Všichni věříme, že se po Novém roce opět ve škole a v družině sejdeme.

Všem za ŠD přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

           

           

   

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení budou vánoční prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021, to znamená, že žáci půjdou naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020 a nástup do školy bude v pondělí 4. 1. 2021. Jak bude probíhat výuka od 4. 1. 2021, Vás budeme informovat během vánočních prázdnin – sledujte proto prosím webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme za pochopení

Provoz školní družiny bude v době vánočních prázdnin (23. 12. 2020 až 31. 12. 2020) z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených dětí) přerušen.

Od 18. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků podle následujících pokynů:

  1. Ve dnech 18. – 20. 11. ranní družina nebude – žáci ihned po příchodu do školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na začátek výuky pod dozorem vyučujících.

2. Žáci se učí podle upraveného rozvrhu (bez tělesné a hudební výchovy) a to denně 4 vyučovací hodiny.

3. Na oběd odcházejí tak, aby se třídy nesetkávaly.

4. Provoz školní družiny je organizován tak, aby žáci byli v oddělených třídách a nesetkávali se. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, musí o tomto zákonný zástupce informovat pedagogický dozor.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali internetové stránky naší školy a EŽK.

 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na 1. i 2. stupni základních škol.

Žáci přechází na vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna je v provozu. Žáci mají možnost odebrání obědů od 11. 00 do 11. 30 hod. do jídlonosičů.

Nárok na ošetřovné: škola nevystavuje žádné potvrzení. Každý rodič si napíše čestné prohlášení.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude mít na svých webových stránkách formulář – žádost o ošetřovné, který bude ke stažení.

Všechny nové informace a pokyny ke vzdělávání žáků budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Září, září, už je tady a slunce září do zahrady.

A jako slunce záříme i my ve školní družině. Co se dělo v odděleních v tomto měsíci?
S dětmi jsme se přivítali, seznámili, věnovali jsme se nepopulárním, leč nutným věcem, jako je seznámení se s vnitřním řádem školní družiny, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti v odděleních, venku, školním hřišti a při společných vycházkách. Prvňáčci poznávali prostředí školní družiny a okolí a vytvořili si i svoje pravidla, kterými se řídí.

Slunečné počasí nám umožnilo trávit co nejvíce času na hřišti za sokolovnou, kde jsme sportovali, stavěli domečky z přírodnin pro skřítky, kreslili chodníkovými křídami, skákali panáka atd. A když nám počasí nedopřálo jít ven, zabavili nás deskové hry. Nejvíce populární byla hra Rummikup a ve všech odděleních nás zcela pohltilo podzimní tvoření, které vidíte na našich fotografiích.

24. 9. jsme se zúčastnili sportovního dne mládeže pořádaný TENISOVOU AKADEMIÍ, za podpory města G. Jeníkov. Sportovní odpoledne si děti báječně užily.

Vychovatelky ŠD

         

         

       

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.