Provoz školní družiny bude o pololetních prázdninách (4.2.2022) a jarních prázdninách (14.2. – 20.2.2022) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Provoz školní družiny bude o vánočních prázdninách (23.12.2021 až 2.1.2022) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Dokud školní zařízení ani jeho část nebyly uzavřeny

Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítětise žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování se obraťte na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

Tiskopisy k nařízení karantény a potvrzení její délky pro OČR

Hygienické stanice, které nařizují karanténu, využijí tiskopis„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ používaný praktickými lékaři a pediatry.

Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis„Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho částivystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení. Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ a potvrdí ho škola.

Covid ve školách -Kdo o čem rozhoduje?

 

Září bylo opravdu pěkné, ale ani měsíc říjen velkou zimu nepřinesl. A víc, než by se tvářil zle, svítilo většinu měsíce na nás sluníčko. Tento pěkný čas jsme trávili většinou venku. Ať už procházkami nebo pozorováním přírody. Ta se krásně vybarvila. Listy stromů s krásnými barvami děti sbíraly, a pak jsme je použili k výrobě různých dekorací a obrázků.

K další vydařené činnosti patřila výroba ze slaného těsta. Děti z první třídy nadělaly z těsta plno krásných výrobků – hady, ježky, sněhuláky, sluníčka atd. Druhá třída tvořila ze sádry zvířátka, tvary ovoce a zeleniny. A ti nejstarší kreslili dýně. Všechny tyto výrobky jsme pak použily k výzdobě tříd a chodeb školy.

Nechyběla ani soutěž ve skládání puzzlů.

A také Halloween se blížil, tak proto tvoření lampiček, strašidel, pavouků…

Vychovatelky ŠD

             

             

            

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Po návratu z podzimních prázdnin naše tři oddělení školní družiny prožili odpoledne plné her a soutěží. Děti se na tuto událost velmi těšily, a tak se několik dnů před dnem „D“ věnovaly výzdobě naší školy. Vyráběly strašidelné hrady, malovaly strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka veškeré propriety, které k oslavám svátku duchů a strašidel patří.

Ve čtvrtek 4. listopadu ve 12 hodin započaly přípravy. Namaskovali jsme se do našich halloweenských kostýmů a nachystali si svá stanoviště.

V každém oddělení proběhla přehlídka masek, poté se soutěžilo v různých disciplínách a následovalo divoké tančení s balónky. A k tomu všemu nám zahrála naše paní asistentka M. Šauliová na harmoniku. Vyvrcholením bláznivého odpoledne byla stezka odvahy za pokladem. Odměnou byla sladká lízátková tečka za svou statečnost a spousta krásných věcných cen, za které děkujeme paní Šveřepové.

Akci ve školní družině jsme si náramně užili a všem zúčastněným děkujeme.

                                                           vychovatelky ŠD

           

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Golčův Jeníkov podle § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz školní družiny v době podzimních prázdnin od 27. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

V souladu s řádem školní družiny je školní družina v provozu vždy ve dnech školního vyučování.

Další prázdniny jsou za námi. Školy opět přivítaly známé tváře, ale i spousty nových. Jsou to prvňáčci. Těší se, ale zároveň jsou i ustrašeni, co je vlastně v té škole čeká. My v ŠD jsme je pěkně přivítali a seznámili se vším, co je třeba vědět. Ať už se to týká bezpečnosti, provozu, hygieny atd.  Ale také jak se mají chovat ke kamarádům, a to jak v ŠD, tak při pobytu venku.

Ven chodíme většinou každý den. Počasí je prozatím pěkné, a tak si ho užíváme při procházkách po okolí nebo různých společných hrách.

Čas v ŠD jsme první dny trávili vyprávěním o prázdninách, co děti prožily a viděly. Zážitků a historek bylo plno. Některé jsme si i namalovali. Malování ostatně máme rádi všichni. A proto se vydařily i obrázky ježků, slunečnic, deštníků a hub. Poslední týden byl zaměřen na výrobky z brambor a přírodnin – kaštany, šípky, žaludy. Děti vyráběly zvířátka a postavičky. Moc se jim to povedlo. A že je to pravda můžete vidět na našich fotkách.

S pozdravem a přáním hodně sil v dalším školním roce přejí vychovatelky ŠD.

         

         

         

   

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Informace k přihlašování do sportovních kroužků DDM Světlá nad Sázavou, pobočka Golčův Jeníkov najdete zde.

Poplatek za ŠD: 350,- Kč za jedno pololetí školního roku, kdo chodí pouze ráno 60,- Kč za jedno pololetí školního roku. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do konce září. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit do konce ledna. Lze uhradit i celý školní rok 700,- Kč, ranní 120,- Kč do konce září.
Platby posílejte na číslo účtu: 1124390359/0800, variabilní symbol 4444, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, ve výjimečných případech lze platit hotově.

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda, blíží se podzim a s ním i zahájení nového školního roku. Věříme, že bude mnohem klidnější než předchozí dva roky.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách. Provoz školy se řídí nařízeními MZD a MŠMT, kterým se žádná škola nevyhne. Manuál je zveřejněn na stránkách MŠMT. Informace o provozu školní družiny a školní jídelny budou poskytnuty 1. 9. ihned po slavnostním zahájení. Rodiče si mohou zakoupit čip do jídelny za 100,- Kč.

Žáky 1. ročníků mohou 1. 9. doprovázet rodiče, po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci i dospělí nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě fotografování si ji mohou sundat.

Průběh samotestování antigenními testy:

ve středu 1. září 2021 se budou testovat žáci 2. až 9. ročníků

ve čtvrtek 2. září 2021 se budou testovat žáci 1. ročníků

v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září proběhne další testování všech žáků (1. – 9.)

 

Pokud žák nebude v těchto dnech přítomen ve škole, provede se testování následující den.

 

Netestují se:

žáci, kteří prodělali onemocnění covid 19 a neuplynulo více jak 180 dní – předloží třídnímu učiteli potvrzení o prodělané nemoci

žáci starší 12 let, kteří mají dvě dávky očkování proti covid 19 a od poslední dávky uplynulo 14 dní – předloží třídnímu učiteli certifikát o provedeném očkování

žáci, kteří byli testování PCR testem s negativním výsledkem ne starším 7 dnů – předloží potvrzení o testu

žáci, kteří byli testování rychlým antigenním testem s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin – předloží potvrzení o testu

 

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít po celou dobu přítomnosti v budově školy nasazený respirátor (ve třídě při výuce a ve společných prostorách). Sundají ho jen v případě konzumace jídla a pití, kdy budou usazeni odděleně od ostatních. Tyto děti také nebudou moci zpívat v hodinách hudební výchovy a cvičit při tělocviku, pokud se nebude odehrávat venku. Toto opatření platí do 10. září.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2021.

Žádáme všechny rodiče, aby pravidelně navštěvovali webové stránky školy a EŽK, kde jsou průběžně zveřejňovány pokyny ke školní docházce a informace o akcích a dění ve škole.