Na základě rozhodnutí Vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na 1. i 2. stupni základních škol.

Žáci přechází na vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna je v provozu. Žáci mají možnost odebrání obědů od 11. 00 do 11. 30 hod. do jídlonosičů.

Nárok na ošetřovné: škola nevystavuje žádné potvrzení. Každý rodič si napíše čestné prohlášení.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude mít na svých webových stránkách formulář – žádost o ošetřovné, který bude ke stažení.

Všechny nové informace a pokyny ke vzdělávání žáků budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Září, září, už je tady a slunce září do zahrady.

A jako slunce záříme i my ve školní družině. Co se dělo v odděleních v tomto měsíci?
S dětmi jsme se přivítali, seznámili, věnovali jsme se nepopulárním, leč nutným věcem, jako je seznámení se s vnitřním řádem školní družiny, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti v odděleních, venku, školním hřišti a při společných vycházkách. Prvňáčci poznávali prostředí školní družiny a okolí a vytvořili si i svoje pravidla, kterými se řídí.

Slunečné počasí nám umožnilo trávit co nejvíce času na hřišti za sokolovnou, kde jsme sportovali, stavěli domečky z přírodnin pro skřítky, kreslili chodníkovými křídami, skákali panáka atd. A když nám počasí nedopřálo jít ven, zabavili nás deskové hry. Nejvíce populární byla hra Rummikup a ve všech odděleních nás zcela pohltilo podzimní tvoření, které vidíte na našich fotografiích.

24. 9. jsme se zúčastnili sportovního dne mládeže pořádaný TENISOVOU AKADEMIÍ, za podpory města G. Jeníkov. Sportovní odpoledne si děti báječně užily.

Vychovatelky ŠD

         

         

       

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Dne 24. 9. 2020 pořádá TENISOVÁ AKADEMIE Jan Váňa, za podpory Města Golčův Jeníkov, sportovní den mládeže.  Jedná se o ojedinělý, žádaný a sportovně-edukační program pro děti a mládež v České republice. Tento celorepublikový projekt zahrnuje seminář, besedu, workshop a trénink všech sportovních disciplín v daném programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským pedagogem. Každý účastník projektu v rámci akce bude mít příležitost vyzkoušet si všechny nabízené sportovní aktivity v programu TAJV. Cílem projektu v každém místě realizace je prohlubování myšlenky sportu a nabádaní k pravidelnému aktivnímu pohybu dítěte v jeho volném čase.

 

Cíl projektu: 

Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.

Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky programu.

Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a vysokoškolským pedagogem.

Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času v mimoškolní oblasti.

 

Na akci je nutné se předem přihlásit na níže uvedeném odkazu:

https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k onemocnění covid-19 najdete zde.

V areálu školy probíhá stavba nové sportovní haly. Pokyny k bezpečnosti žáků v průběhu stavby najdete zde.

Základní informace o školní družině najdete zde.

Prosíme o vyplnění formuláře a odevzdání do školní družiny. Formulář ke stažení najdete zde.

Provoz školní družiny bude od 1. 9. 2020 od 8.30 hod do 14.00 hod.