Bližší informace o zájezdu, který se uskuteční 24. – 25. 5. 2018, najdete zde.

21. září se žáci devátých tříd vydali na exkurzi do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Exkurze se konala v rámci přípravy na volbu povolání.

Nejprve jsme si prohlédli dva výrobní provozy automobilky a poté jsme v muzeu prošli celou historií firmy a obdivovali výstavu všech vozů vyráběných od založení firmy až do současnosti.

Exkurze se všem moc líbila.

                                                                                                              Eva Hrubá

         

Na naší škole děti rády sportují, a tak není divu, že pro ně učitelé tělesné výchovy ve spolupráci se žáky 9. ročníku uspořádali Sportovní den. Děti napříč ročníky plnily následující disciplíny: postoj čápa, běh do T, sedy-lehy, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon a skok z místa, což jsou úkoly ze Sazka Olympijského víceboje.
V úterý 19. září připravila 9. B sportovní dopoledne pro žáky z 1. stupně a ve středu 20. září zaštiťovala sportovní den pro 2. stupeň třída 9. A.
Zářijové počasí sice nepřipomínalo „babí léto“, ale nepršelo nám, což bylo hlavní. Děti si zasportovaly a naši deváťáci ukázali, že jsou schopnými organizátory.
Poděkování patří všem, kteří se na této sportovní akci podíleli.

J. Blabolil

        

V měsíci září proběhl ve 3. A  a  3. B malý projekt o Golčově Jeníkově. V hodinách prvouky jsme pátrali po informacích o historii a současnosti našeho města a okolí.  Ve výtvarné výchově žáci malovali jeníkovskou věž a v praktických činnostech vyráběli erb Golčova Jeníkova. Výsledky jejich snažení můžete vidět na nástěnkách.

                                                              H. Čiháková, J. Šindelářová

 

  

Je projekt zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí z 1. – 3. tříd, které navštěvují školní družinu (ŠD). Do projektu mohou být zařazeny i děti stejného věku, které ŠD nenavštěvují, a to za předpokladu, že nebude naplněna kapacita 22 dětí.
Hodina pohybu navíc (HPN) bude každou středu od 13.15 do 14.45 hod. Zahájení 27. 9. 2017 v sokolovně, ukončení ke dni 27. června 2018. Bližší informace se dozvíte ZDE. Přihláška na HPN ke stažení ZDE. K omlouvání z HPN použijte formulář, který najdete ZDE. V případě zájmu je možné domluvit osobní konzultaci s vedoucím HPN.

Na účast Vašich dětí se těší
Mgr. Jiří Blabolil, garant projektu Hodina pohybu navíc na ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov

V pondělí 25. září 2017 v 16 hodin se v třídě 1. A a 1. B uskuteční úvodní schůzka rodičů žáků 1. ročníku.

V úterý 12. 9. 2017 se žáci 9. ročníků v rámci předmětu člověk a svět práce setkali se studenty SPŠ stavební Havlíčkův Brod. Čtyřčlenná skupinka studentů zajímavou formou prezentovala SPŠ stavební. Svým osobitým vyprávěním a fotografiemi se snažila přiblížit studium a aktivity na střední škole. Naši žáci tak získali informace, které jim mohou pomoci při výběru střední školy.

J. Šidáková

  

V tomto školním roce nabízíme žákům naší školy tyto kroužky:

VÝTVARNÝ KROUŽEK – V. Velický, pondělí 15.00 – 17.00 h

DIVADELNÍ KROUŽEK – H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová, úterý 13.05 – 14.05 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 1. ročník) – J. Horčičková, úterý 11.15 – 12.15 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 2. ročník) – J. Horčičková, pátek 11.15 – 12.15 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 9. ročník) – J. Horčičková, středa 13.30 – 14.30 h

KROUŽEK RUSKÉHO JAZYKA – T. Honkyšová, úterý 14.45 – 16.00 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 1. – 3. ročník) – J. Blabolil, pondělí 15.15 – 16.45 h, pátek 12.30 – 14.00 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 3. – 5. ročník) – J. Blabolil, středa 15.00 – 16.30 h, pátek 14.00 – 15.30 h

KROUŽEK LOGICKÝCH, DESKOVÝCH HER A HLAVOLAMŮ (pro 1. – 5. ročník) – J. Procházková, R. Lišková, úterý 15.30 – 17.00 h, čtvrtek 15.30 – 17.00 h

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK – K. Šulcová, pondělí 12.30 – 13.30 h

HRA NA FLÉTNU – L. Horáková, úterý 12.00 – 13.00 h

KROUŽEK VYŠÍVÁNÍ – R. Trachtová, pondělí 12.30 – 13.30 h, úterý 12.30 – 13.30 h

MATEMATICKÝ KROUŽEK (příprava na přijímací zkoušky) – E. Hrubá, pondělí 12.00 – 12.30h, čtvrtek 12.00 – 12.30 h

KROUŽEK VOLEJBALU (pro 4. – 9. ročník) – M. Moravcová, J. Blabolil, úterý 15.00 – 16.30 h

Nabízený kroužek bude realizován od října do května, pokud se přihlásí alespoň deset dětí. Zájemci se co nejdříve nahlásí u jmenovaných vyučujících.

V sobotu 9. září se otevřely dveře naší školy pro všechny, kteří se chtěli podívat, jak to ve škole vypadá na začátku školního roku. Mezi četnými návštěvníky byli jak bývalí žáci, kteří školu opustili už dávno, tak ti, kteří odešli teprve v červnu. Do školy se přišli podívat i budoucí prvňáčci se svými rodiči. Všem návštěvníkům se ve škole moc líbilo.

Velké poděkování patří žákům devátých tříd, kteří celé dopoledne prováděli zájemce z řad návštěvníků a trpělivě vše ukazovali a vyprávěli.

                                                                                                         Eva Hrubá

      

V úterý 5. 9. 2017 předali „Velcí kluci – Strongman tým“ žákyni 4. B Klárce Cemperové šek v hodnotě 20 000,- Kč. Tato částka byla vybrána na dobrovolném vstupném při konání 10. ročníku Strongman Cup. Díky tomuto daru se Klárka může těšit ze speciálního kola, na kterém si může společně s kamarády užívat dětských radovánek.
Společně s Klárkou a maminkou i my děkujeme.