Kroužky ve školním roce 2017/2018

V tomto školním roce nabízíme žákům naší školy tyto kroužky:

VÝTVARNÝ KROUŽEK – V. Velický, pondělí 15.00 – 17.00 h

DIVADELNÍ KROUŽEK – H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová, úterý 13.05 – 14.05 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 1. ročník) – J. Horčičková, úterý 11.15 – 12.15 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 2. ročník) – J. Horčičková, pátek 11.15 – 12.15 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 9. ročník) – J. Horčičková, středa 13.30 – 14.30 h

KROUŽEK RUSKÉHO JAZYKA – T. Honkyšová, úterý 14.45 – 16.00 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 1. – 3. ročník) – J. Blabolil, pondělí 15.15 – 16.45 h, pátek 12.30 – 14.00 h

KROUŽEK FLORBALU (pro 3. – 5. ročník) – J. Blabolil, středa 15.00 – 16.30 h, pátek 14.00 – 15.30 h

KROUŽEK LOGICKÝCH, DESKOVÝCH HER A HLAVOLAMŮ (pro 1. – 5. ročník) – J. Procházková, R. Lišková, úterý 15.30 – 17.00 h, čtvrtek 15.30 – 17.00 h

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK – K. Šulcová, pondělí 12.30 – 13.30 h

HRA NA FLÉTNU – L. Horáková, úterý 12.00 – 13.00 h

KROUŽEK VYŠÍVÁNÍ – R. Trachtová, pondělí 12.30 – 13.30 h, úterý 12.30 – 13.30 h

MATEMATICKÝ KROUŽEK (příprava na přijímací zkoušky) – E. Hrubá, pondělí 12.00 – 12.30h, čtvrtek 12.00 – 12.30 h

KROUŽEK VOLEJBALU (pro 4. – 9. ročník) – M. Moravcová, J. Blabolil, úterý 15.00 – 16.30 h

Nabízený kroužek bude realizován od října do května, pokud se přihlásí alespoň deset dětí. Zájemci se co nejdříve nahlásí u jmenovaných vyučujících.