Předvánoční čas, ve kterém se žáci těšení na vánoční prázdniny, dárky od Ježíška a na rodinnou pohodu, jsme se ve škole snažili zpestřit vyhlášením soutěže o „Nejhezčí vánoční výzdobu třídy“. Po první adventní neděli začali žáci podporováni svými třídními učiteli zdobit své třídy. Zvláště děti na 1. stupni braly přípravy vážně a snažily se, aby jejich třída byla tou nejzajímavější. Po třítýdenních přípravách přišlo na hodnocení. Komise složená z vedení školy, zástupce učitelů a žáků zvolených z řad školního parlamentu se ujala nelehké role hodnotitelů. Po náročném a zodpovědném bodování bylo určeno celkové pořadí tříd.

 

Na pomyslném žebříčku vítězů se umístili:

1. stupeň: 1. místo – 2.A   2. místo – 2.B a 4.B (shodný počet bodů)  3. místo – 5.A

2. stupeň: 1. místo – 9.B   2. místo – 6.A   3. místo – 7.B

 

Ocenění si zaslouží všichni, kteří přispěli k vytvoření pohodové předvánoční atmosféry. Čas těšení se na vánoční prázdniny se naplnil. Užijme si Vánoce v klidu, rodinné pohodě, a především ve zdraví.

                                                                                                         J. Blabolil

       

 

Advent je oblíbené, většinou čtyřtýdenní období, které je vlastně přípravou na Vánoce.

Atmosféra během adventu je vážně kouzelná ….

Lidé jsou milejší než obvykle, všichni se na Vánoce těší a snaží si je pořádně užít.

Také my jsme si tento čas chtěli pořádně užít, bohužel covid zavítal i do našich tříd a plány nám narušil. I přes tuto překážku jsme si atmosféru adventu řádně užili.

R. Semrádová a K. Šulcová

       

         

Provoz školní družiny bude o vánočních prázdninách (23.12.2021 až 2.1.2022) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic školní jídelny!

 

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2022

Do 16. 12. 2021 nahlaste zájem o webináře zaměřené na logopedii, které jsou určené pro rodiče předškolních dětí. Dle zájmu rodičů by se uskutečnily asi 4 webináře v první polovině příštího roku pod vedením lektorky Mgr. Lucie Pavlicové. Webináře jsou zdarma. Předběžný zájem nahlaste v anketě na Twigsee nebo u zástupkyně za mateřskou školu.

Po konzultaci s KHS kraje Vysočina doporučujeme všem:

Hlídat zdravotní stav svého dítěte i svůj a pokud se objeví příznaky onemocnění Covid-19, kontaktujte ihned svého lékaře.

Pokud se nákaza potvrdí, kontaktujte mateřskou školu o infekčním onemocnění.

Na základě upozornění rodičů jsme projednávali tuto připomínku:

rodiče dětí v MŠ by chtěli mít možnost odhlašování odpoledních svačin přes portál školní jídelny.

Po dohodě s vedením školní jídelny a správcem portálu bude umožněn zkušební provoz odhlašování a to od 1. 1. 2022 na jeden měsíc. Rodiče si mohou svačiny odhlásit nejpozději do 7.00 hod na příslušný den stejně jako oběd. Po sedmé hodině se systém zablokuje a odhlašování již nebude možné.

Věříme, že rodiče budou spolehliví a nestane se, že jedním kliknutím odhlásí dítěti stravu na celý den. Pokud by se takové případy objevovaly, byli bychom nuceni systém vrátit do původního stavu.

Vedení ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov a školní jídelny

Těšíme se na pohádku Dobrodružství skřítka Šubíska – čtvrtek 9. 12. 2021 v 10.30 hod.

Vybíráme 50,- Kč na dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách. Děkujeme.

V prostorách školní jídelny jsme 24. listopadu pořádali burzu středních škol a učilišť z našeho regionu. Této nabídky využilo mnoho žáků osmých a devátých tříd a jejich rodičů.

Věříme, že tato akce přispěje ke zvolení takového oboru, který bude žáky opravdu zajímat.

 

Ve dnech 7.12. a 9.12.2021 měla v mateřské škole probíhat od 16.15 hod. akce s rodiči a dětmi s názvem „Vánoční vyrábění“. Z důvodů nárůstu onemocnění Covid-19 je tato akce zrušena.