Doporučení související s větším výskytem onemocnění Covid-19 v mateřské škole

Po konzultaci s KHS kraje Vysočina doporučujeme všem:

Hlídat zdravotní stav svého dítěte i svůj a pokud se objeví příznaky onemocnění Covid-19, kontaktujte ihned svého lékaře.

Pokud se nákaza potvrdí, kontaktujte mateřskou školu o infekčním onemocnění.