Školní parlament tvoří žáci naší školy, kteří se společně snaží přispět k vytvoření příjemného klimatu pro žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Školní parlament řídí pověřený koordinátor.

Zástupci tříd přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků, diskutují o nich. Závěry z jednání přednáší vedení školy a spolužákům.

Společná setkávají se konají jedenkrát za čtrnáct dnů, a to vždy ve čtvrtek ve 12.02 hodin v učebně přírodopisu, přízemí nové budovy.

Členové školního parlamentu 2023/24

Zápis z jednání školního parlamentu – 1. zasedání

Zápis z jednání školního parlamentu – 2. zasedání

Zápis z jednání školního parlamentu – 3. zasedání