Informační povinnost správce

Názvosloví – vymezení pojmů

Informační povinnost vůči subjektu údajů

Princip zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – distanční výuka

Žádost o omezení zpracování – dcera/syn

Žádost o omezení zpracování

Žádost o opravu doplnění osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů – dcera syn

Žádost o přenositelnost

Žádost o přenositelnost – dcera/syn

Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o výmaz osobních údajů – dcera/syn