ŠD v červnu nezahálela, pořád se tvořilo a malovalo a dovádělo.

Nejvíce oblíbenou činností v červnu bylo pletení náramků z korálů a bavlnky.

Na zakončení školního roku jsme se 20. 6. vydali „PO ŠIPKÁCH ZA POKLADEM“. Po cestě děti plnily mnoho úkolů, za každý splněný úkol dostaly indicii, která je dovedla k „sladkému“ pokladu.

Vychovatelky školní družiny děkují dětem za jejich snažení, usilovnou práci po celý školní rok, přejí všem žáčkům krásné prázdniny a jejich rodičům vydařenou dovolenou.

                                                                                                                                           R. Lišková, J. Procházková

            

            

      

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Ve středu 20. 6. 2018 se třídy 3. A a 3. B loučily společně s rodiči s letošním školním rokem. Danou trasu absolvovaly děti podle mapy, na které byla označena stanoviště, kde plnily za pomoci rodičů úkoly a hádaly hádanky. V cíli pochodu proběhla kontrola vyplněné křížovky s tajenkou. Děti si zasloužily malou sladkou odměnu. Na závěr si všichni opékali buřty a společně jsme slavili konec školního roku. Bohatá účast rodičů je předzvěstí dalších setkání. Hurá na prázdniny!

                                                                                                                                                   H. Čiháková a J. Šindelářová

Akci s tímto názvem navštívili v rámci volby povolání osmáci v úterý 19. 6. na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě. Studenti této školy si pro ně připravili zajímavý program a seznámili je s tím, co se na jejich škole učí.

               

V úterý 19. 6. 2018 si žáci z 1. až 3. tříd zasportovali na fotbalovém hřišti. Pan Šveřepa zorganizoval s pěti fotbalisty disciplíny, ve kterých se děti poměřily sílu, mrštnost i obratnost. Zápolení na chvíli přerušila překvapivá návštěva. Na jednom stanovišti se objevila užovka obojková a z pana Šveřepy se stal „lovec hadů“. Dopoledne bylo příjemné a děkujeme panu Šveřepovi a klukům fotbalistům.

           

            

Žáci sedmých, osmých a devátých tříd měli možnost o hodině německého a anglického jazyka přispět svým výtvarným umem ke zhotovení kartiček jazykového pexesa a podílet se tak na vytvoření národního rekordu v počtu pexesových karet. Jednalo se o celorepublikovou akci, která probíhala pod dohledem Agentury Dobrý den Pelhřimov a pod záštitou starosty města Litoměřice, Mgr. Ladislava Chlupáče. Hlavním pořadatelem byla Jazyková škola Contexta Litoměřice. Partnerem celé akce bylo nakladatelství Klett, s.r.o.
Každý žák dostal předtištěný tiskopis se dvěma okny, kam měl zakreslit předem určený obrázek (tedy dva stejné obrázky) a nad každý uvést jeho název jak v českém jazyce, tak v i cizím jazyce. Žáci měli předem určená témata jako např. ovoce, lesní a domácí zvířata, školní pomůcky, květiny nebo volné téma. Každý obrázek musel být vybarven a obtažen černou fixou. Na tvorbu těchto kartiček jsme měli necelé dva měsíce.
Výsledkem toho všeho by měla být nově vytvořená webová aplikace, ve které si všichni budou moci zahrát jazykové pexeso (i z našich kartiček).
Obrázky se dětem moc povedly, ostatně posuďte sami!

Mgr. Hana Mazalová

           

           

Ve dnech 29. 5. a 5. 6. 2018 proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Nashromáždilo se celkem 15 178 kilogramů. Sladkou odměnu tentokrát obdržely třídy 2. A (1. místo), 3. A (2. místo) a 4. B (3. místo).

Nezbytnou součástí výuky žáků ZŠ jsou také exkurze. Poslední exkurze deváťáků neměla zrovna veselý cíl. Ani počasí nám nepřálo, obloha byla zatažená, pršelo, když jsme se vydali do Číhoště. Tato obec je spojena s tzv. číhošťským zázrakem, při kterém se hýbal křížek na oltáři. O tom, co následovalo dál, o mučednické smrti faráře Toufara a 50. letech, nám moc zajímavě vypravovala sympatická a milá paní, znalkyně místní historie. Při jejím sugestivním vyprávění nikdo ani nedutal.

V Číhošti jsme se také zastavili ve středu ČR a v kronice si přečetli, ze kterých všech míst naší země jezdí návštěvníci do Číhoště.

A tato exkurze byla pro deváťáky opravdu poslední.

                                                                                                                                                                            Eva Hrubá

Ve středu 13. 6. vyrazili chlapci a děvčata 4. tříd na školní výlet do našeho krajského města, kde pro ně byla připravena velmi zajímavá akce „Jihlava – město královské“. Během celého programu navštívili tři různá místa – Muzeum Vysočiny, bránu Matky Boží a jihlavské podzemí. Dětem se výlet líbil a vracely se domů spokojené s mnoha novými poznatky a zážitky.

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) bude probíhat ve třídě a šatně berušek (6.15 – 16.00 h pro přihlášené děti).

Všem přejeme sluníčkové léto.

Rozloučení s předškoláky proběhne v úterý 26. 6. 2018 od 16.00 hod. na školní zahrádce.

Všichni jsou srdečně zváni.

Program:
• krátké vystoupení
• pasování na školáky
• opékání buřtů (buřty a opékáky s sebou, chleba zajistí školka)