Exkurze do Číhoště

Nezbytnou součástí výuky žáků ZŠ jsou také exkurze. Poslední exkurze deváťáků neměla zrovna veselý cíl. Ani počasí nám nepřálo, obloha byla zatažená, pršelo, když jsme se vydali do Číhoště. Tato obec je spojena s tzv. číhošťským zázrakem, při kterém se hýbal křížek na oltáři. O tom, co následovalo dál, o mučednické smrti faráře Toufara a 50. letech, nám moc zajímavě vypravovala sympatická a milá paní, znalkyně místní historie. Při jejím sugestivním vyprávění nikdo ani nedutal.

V Číhošti jsme se také zastavili ve středu ČR a v kronice si přečetli, ze kterých všech míst naší země jezdí návštěvníci do Číhoště.

A tato exkurze byla pro deváťáky opravdu poslední.

                                                                                                                                                                            Eva Hrubá