Sběr papíru 2018

Ve dnech 29. 5. a 5. 6. 2018 proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Nashromáždilo se celkem 15 178 kilogramů. Sladkou odměnu tentokrát obdržely třídy 2. A (1. místo), 3. A (2. místo) a 4. B (3. místo).