obří jazykové pexeso

Žáci sedmých, osmých a devátých tříd měli možnost o hodině německého a anglického jazyka přispět svým výtvarným umem ke zhotovení kartiček jazykového pexesa a podílet se tak na vytvoření národního rekordu v počtu pexesových karet. Jednalo se o celorepublikovou akci, která probíhala pod dohledem Agentury Dobrý den Pelhřimov a pod záštitou starosty města Litoměřice, Mgr. Ladislava Chlupáče. Hlavním pořadatelem byla Jazyková škola Contexta Litoměřice. Partnerem celé akce bylo nakladatelství Klett, s.r.o.
Každý žák dostal předtištěný tiskopis se dvěma okny, kam měl zakreslit předem určený obrázek (tedy dva stejné obrázky) a nad každý uvést jeho název jak v českém jazyce, tak v i cizím jazyce. Žáci měli předem určená témata jako např. ovoce, lesní a domácí zvířata, školní pomůcky, květiny nebo volné téma. Každý obrázek musel být vybarven a obtažen černou fixou. Na tvorbu těchto kartiček jsme měli necelé dva měsíce.
Výsledkem toho všeho by měla být nově vytvořená webová aplikace, ve které si všichni budou moci zahrát jazykové pexeso (i z našich kartiček).
Obrázky se dětem moc povedly, ostatně posuďte sami!

Mgr. Hana Mazalová