Rozloučení třetích tříd se školním rokem

Ve středu 20. 6. 2018 se třídy 3. A a 3. B loučily společně s rodiči s letošním školním rokem. Danou trasu absolvovaly děti podle mapy, na které byla označena stanoviště, kde plnily za pomoci rodičů úkoly a hádaly hádanky. V cíli pochodu proběhla kontrola vyplněné křížovky s tajenkou. Děti si zasloužily malou sladkou odměnu. Na závěr si všichni opékali buřty a společně jsme slavili konec školního roku. Bohatá účast rodičů je předzvěstí dalších setkání. Hurá na prázdniny!

                                                                                                                                                   H. Čiháková a J. Šindelářová