Exkurze do automobilky

21. září se žáci devátých tříd vydali na exkurzi do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Exkurze se konala v rámci přípravy na volbu povolání.

Nejprve jsme si prohlédli dva výrobní provozy automobilky a poté jsme v muzeu prošli celou historií firmy a obdivovali výstavu všech vozů vyráběných od založení firmy až do současnosti.

Exkurze se všem moc líbila.

                                                                                                              Eva Hrubá