Sportovní den

Dne 27. 6. 2017 se na naší základní škole konal Sportovní den v duchu „Běhej, házej, skákej rád, atletem se můžeš stát“. Na akci byla přítomna patronka naší školy Jarmila Kratochvílová, která celý atletický den vlídnými slovy zahájila a rozběhla štafetový běh. Všechny děti v čele s třídními učitelkami se zúčastnily Maratonského běhu (děti z 1. a 2. tříd běžely 110 m; děti ze 3. – 6. tříd běžely 220 m; žáci ze 7. – 9. tříd běželi 330 m – výsledný čas byl 2:38,06). Dalšími disciplínami byly: skok daleký a hod kriketovým míčkem. O doprovodný program se starali žáci z 9. tříd. Děti z 1. stupně obdržely po absolvování všech disciplín krásné diplomy, kterých si patřičně vážily. Celkem se zúčastnilo 289 žáků z 1. a 2. stupně. Celé sportovní dopoledne se neslo v přátelské atmosféře a se zapálením pro sport.