Informace pro rodiče řádných předškoláků

Z důvodů nepříznivé situace Covid-19 neproběhne v MŠ akce pro řádné předškoláky s názvem „Zápis nanečisto“. Informace týkající se školní zralosti a připravenosti dostanete ve svých třídách formou letáku.

Nakladatelství Nová škola s.r.o umožnila do 30. 4. 2021 bezplatný přístup do interaktivní učebnice „Zápis je tu“, která pomůže s přípravou na zápis do 1. třídy ZŠ.

www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=zapis-je-tu/zapis-je-tu.mc

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, písemně o odklad zažádají v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost se dokládá doporučujícím posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.