Sportovní dny

24. a 25. června si děti prvního stupně s nadšením vyzkoušely různé sportovní disciplíny, které ve čtvrtek plnily na hřišti, v pátek kvůli nepříznivému počasí v sokolovně. Sportovní dny pro ně připravil pan Pavel Šveřepa za pomoci fotbalistů. Tímto všem organizátorům děkujeme za příjemně strávená dopoledne.

učitelky prvního stupně